Медия без
политическа реклама

Прокурори пишат нови правила за претърсване на адвокатски кантори

Поводът е сигнал, че е имало полицейски действия без присъствие на адвокат

02 Март 2024
Илияна Димитрова

Прокуратурата подготвя нови методически правила за действията по разследването, които могат да се извършват спрямо адвокати, включително и за претърсването на канторите, съобщава Лекс.  За това са уведомили Софийската адвокатска колегия (САК) от Върховната прокуратура.

В началото на годината колегията сезира и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов за това, че указанията трябва спешно да бъдат актуализирани и в тях да се предвиди, че претърсване на кантора може да се извършва само в присъствието на адвокат, определен от Висшия адвокатски съвет или от съвета на колегията, в която членува адвокатът, заподозрян в извършване на престъпление.

Последните указания към разследващите как да извършват процесуално-следствени действия спрямо адвокати са от инструкция през 2011 г., издадена от тогавашния главен прокурор Борис Велчев. В нея не е предвидено задължително присъствие на представител на адвокатурата при претърсването на адвокатски помещения, който да следи за запазване на тайната на клиентите.

Поводът САК да сигнализира и.ф. главния прокурор беше сигнал от адвокат, че кантората му е претърсена без там да е присъствал представител на колегията.

Очаквано на питане за случая от СДВР са отговорили на колегията, че са спазени всички правила на Закона за адвокатурата и на указанията. И понеже в тях не е предвидено да присъства адвокат, адвокатурата не е била уведомена.

„Обърнахме внимание, че, за да се гарантира реалното опазване на адвокатската тайна и поверителността в отношенията адвокат-клиент, процесуално следствените действия следва да бъдат извършвани по начин, който да даде възможност да се разкрие разследваното престъпление, без да се събират несвързани с престъплението данни, като по този начин се компрометира адвокатската тайна“, разказват от ръководството на колегията за действията си.

В писмото си до Сарафов те са акцентирали, че въпреки липсата на такова изискване в указанията на главния прокурор, установената практика е претърсването на кантори да се извършва в присъствието на адвокат, определен от ВАдС или от съвета на колегията, в която членува заподозреният адвокат.

От колегията са подчертали, че тази практика е съобразена с установеното в серия решения на Европейския съд по правата на човека изискване при претърсване и изземване на книжа и документи от адвокатска кантора, да съществува надлежна предпазна мярка срещу намеса в професионалната тайна. Това може да е забрана за изнасяне на документи, обхванати от привилегията адвокат-клиент или надзор на претърсването от независим наблюдател, способен да идентифицира, независимо от разследващия екип, кои документи са обхванати от правна професионална привилегия.

В отговор от Върховната прокуратура са изпратили писмо до САК, в което уведомяват колегията, че е предвидено издаване на нов акт с общи методически правила по посочените въпроси, „включително при съобразяване с настъпилите конституционни промени и относимата практика на ЕСПЧ“.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата