Quantcast

Медия без
политическа реклама

Служебното правителство създава секретно киберразузнаване

Армията си увеличава бройката, за да eлиминира частната охрана и да си пази сама обектите и критичната инфраструктура

Служебното правителство се готви да създаде секретно киберразузнаване, което ще бъде дислоцирано във военното разузнаване и ще е способ за стратегически шпионаж. Това става ясно от проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване", публикувано в правителствената платформа за обществени консултации strategy.bg 

Чрез въпросния нормативен акт се правят множество други промени, свързани със службата, включително и в длъжностните разписания. Освен това подробно се урежда дейността на военното разузнаване, "свързана с отбраната на страната, защитата на националната и колективната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи и вътрешното ѝ функциониране". В мотивите на вносителите - Министерство на отбраната и военният министър, се отбелязва и, че "нанесените изменения и допълнения в Правилника засягат дейността на Службата, свързана с вътрешна сигурност, контраразузнавателно и оперативно осигуряване". Промени са извършени в текстовете уреждащи организацията на работата на Службата, приемането, изпълнението и освобождаването от военна служба на военнослужещи.

Веднага след това се отбелязва, че чрез промените в Правилника се "добавя нов способ за извършване на стратегическото разузнаване, съгласно приложение № 3 (секретно), а именно разузнаване в киберпространството (киберразузнаване)". Зад гриф "секкретно" е скрито с какво ще се занимава въпросното киберразузнаване, какви правомощия ще има то, как ще действа, на каква правна основа, доколко ще може да влиза в личната сфера на хората и фирмите. 

Иначе авторите на промените твърдят, че направените в Правилника за устройството и дейността на служба „Военно разузнаване“ промени "уреждат по-детайлно, недвусмислено и пълно устройството, функционирането и дейността" на службата. Твърди се, че има и промени в Класификатора на длъжностите във военното разузнаване, но и те са секретни. Но пък е отбелязано, че за "изпълнението на проекта на постановление не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет".

Ако през последните години някой беше казал, че ще има правителство, което да смени само за няколко седмици почти 100 на сто от ръководителите на служби в сектора за сигурност, всички щяха да му се изсмеят. Случи се без кой знае колко шумни спорове и скандали.

Само преди няколко седмици, служебното правителство направи и други промени, свързани с военното разузнаване. Те бяха направени с постановление за промени в приетия План за развитие на въоръжените сили. С тэзи план се определят функционалната и организационната структура, органите за управление, подчинеността, числеността, дислокацията, въоръжението, техниката и материалните ресурси на структурите на въоръжените сили.  

С една от промените в него, беше спряно предвидено преразпределение в личния състав и бяха запазени сегашни квоти. Промяната се обосноваваше "с увеличена потребност от носене на дежурства и водене на стратегическо електронно разузнаване в контекста на промяната в средата на сигурност свързана с кризата в Украйна, което се осъществява основно от сержантския състав от службата".

Друга важна промяна чрез постановлението за плана, беше свързана и с това охраната на стратегическите обекти и на обектите на МО, да се пазят само от държавни структури, а не и от частни фирми. Това стана с реорганизиране чрез увеличение на числеността на личния състав, "за организиране на охраната на стратегически обекти и обекти от критичната инфраструктура в управление на Командването за логистична поддръжка." 

Като причина за реорганизацията бе посочен факта, че "охраната с частни охранителни фирми е съпроводена с редица условности, допускания и проблеми, свързани както с качеството на извършваната услуга поради трудното наемане и назначаване на служители и тяхната висока средна възраст, така и с ограничените правомощия на командирите по осъществяване на ефективен контрол на охраната". Реорганизацията се налага за подобряване на сигурността и намаляване на риска от нерегламентиран достъп до охраняемите обекти.

Служебното правителство е изискало информация от службите дали има българска следа във взрива на Кримския мост.  Това съобщи за БНТ говорителят на кабинета Антон Кутев днес.

Военното разузнаване събра сродните служби заради Западните Балкани и Украйна

Българското военно разузнаване е било домакин на Международна конференция относно средата за сигурност в страните от Западните Балкани, съобщава службата. Събитието е събрало в София над 70 представители на разузнавателни организации на страни-членки и партньори на Алианса, както и структурите на НАТО и ЕС.

Директорът на Службата бригаден ген.Венелин Венев е обявил, че срещата се провежда в отговор на необходимостта от информационно осигуряване по обстановката в Западните Балкани на висшите военни и държавни органи за вземане на решения в Евроатлантическата зона.

Зам-.началникът на отбраната генерал-лейтенант Цанко Стойков приветствал участниците и подчертал, че въпреки очакванията за положително развитие на процесите в региона, обстановката остава динамична и периодично се наблюдават явления, налагащи засилване на вниманието към страните в него.

По време на конференцията са били обсъдени предизвикателствата пред сигурността и перспективите за развитие на обстановката в Западните Балкани в контекста на руската инвазия в Украйна.

Още по темата