Медия без
политическа реклама

Прокуратурата светкавично откликна на ДПС за златните паспорти

Държавното обвинение иска информация от ДАНС, МП, МВР, агенцията за инвестиции

07 Февр. 2022Обновена
БГНЕС архив

Върховната административна прокуратура проверява сигнал на народен представител от ДПС, отнасящ се до т. нар. "златни паспорти". По този начин държавното обвинение откликва светкавично на кампанията, която Движението предприе през последната седмица по темата. 

"Във ВАП е образувана преписка по подаден от народен представител сигнал, в който се твърди, че са допуснати нарушения на изискванията на Закона за българското гражданство, Закона за чужденците в Република България и Закона за насърчаване на инвестициите, респ. подзаконови актове по прилагането им", съобщават от държавното обвинение.  Според подателя на сигнала процедурите са прилагани предимно спрямо граждани на Руската Федерация и Китайската народна република с цел придобиване на българско гражданство по натурализация.

ВАП е възложила проверки и е изискала информацио от ДАНС, Министерство на правосъдието, дирекция "Миграция" и Българска агенция за инвестиции.

От МП се очаква да предостави информация относно всеки от случаите за периода 2015-2021 г., при които е издаден указ на Президента на Република България за придобиване на българско гражданство по натурализация чрез инвестиции, по колко от подадените заявления процедурата не е приключила, както и какви действия са предприети за законосъобразното провеждане на процедурите.

Българската агенция по инвестиции трябва да изпрати във ВАП доклад, от който да става ясно дали е извършена съответната инвестиция във връзка с подадени заявления за придобиване на българско гражданство по натурализация в периода 2015 -2021 г., въз основа на какви документи е тя, налични ли са доказателства за реални инвестиции, както и извършвана ли е ежегодна проверка за тях  през целия период до получаване на гражданството. БАИ следва да отговори и кои от лицата, поискали придобиване на българско гражданство по този ред са изпращали информация за поддържане на инвестицията и кои не, както и легализирани ли са всички документите за извършени инвестиции и извършвани ли са проверки дали лицата, получили гражданство на основание получен сертификат по ЗНИ поддържат направените инвестиции в изискуемия от закона период.

ДАНС следва да предостави информация на ВАП, от която да е видно упражняван ли е контрол във връзка с поддържане на инвестициите и другите изисквания на съответните нормативни актове по отношение на всеки от случаите на подадените заявления за придобиване на българско гражданство по този ред. Министерство на икономиката трябва да отговори  на ВАП упражняван ли е последващ контрол за всеки случаи на придобиване на българско гражданство по натурализация в сочения период.

При установяване на данни за нарушения ще бъде изпратено предложение до президента за отмяна на натурализацията за придобито българско гражданство. В случай на установено престъпление ще бъде сезирана и съответната прокуратура, твърдят още от прокуратурата.

 

Откакто в България е въведена възможността да се дава гражданство срещу определени инвестиции, няма реално направени вложения в страната срещу раздадените т. нар. златни паспорти. Това става ясно от мотивите към законопроекта за премахването на тази процедура.
Инвестициите, обещани от чужденци в замяна на българско гражданство, на практика не се контролират. Това следва от отговорите на различни институции на въпросите на "Сега".

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата