Медия без
политическа реклама

Още има села без ток и вода седмица след снега

Въпреки малките шансове за обезщение гражданите да подават искания до доставчиците на ток, призова националният омбудсман

02 Дек. 2023
Диана Ковачева
Омбудсман
Диана Ковачева

Седмица след снеговалежите в България все още има населени места без ток и вода. Това алармираха зрители на БНТ в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по време на гостуването на националния омбудсман Диана Ковачева. В село Горско Калугерово, което се намира в община Сухиндол, вече седми ден няма електричество, съобщи жителка на селото. Друг човек съобщава, че при тях още няма вода, защото не е пуснато захранването на помпите.

Проф. Ковачева призова българите, които са потърпевши от продължителната липса на ток, да изпращат искания за компенсация за причинените неудобства и претърпени вреди от доставчиците на електроенергия. В същото време тя поясни, че те най-вероятно няма да изплатят нищо, позовавайки се на клаузите в договорите за "непреодолима сила". Ковачева изчисли, че ако все пак искът бъде признат и уважен, за над 3 дни без ток обезщетението би трябвало да е по 50 лв. на ден. 

Преди дни Ковачева съобщи, че е получила многобройни запитвания на граждани от цялата страна. Според Общите условия на договорите за достъп и пренос на електрическа енергия 3-те електроразпределителни дружества в страната - "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД, "Електроразпределение Север" АД и "Електроразпределение Юг" ЕАД, дължат неустойка в размер на 30 лв., ако обект на клиент остане без електроснабдяване по вина на съответното дружество повече от 24 часа. Освен това се дължи допълнителна неустойка в размер на 20 лв. за всеки започнал период от 12 часа, ако преустановяването е с продължителност над 36 часа. 

За клиентите на ЕРП Север срокът започва да тече след получаването от страна на електроразпределителното дружество на уведомление от клиента за прекъсването.

Необходима стъпка: Ако клиент остане повече от 24 часа без електрозахранване по вина на съответното дружество, той може да подаде до енергийното предприятие сигнал или жалба и да претендира неустойка.

Могат да се подават и колективни искове при увреждане на колективни интереси на хората, например от едно населено място, квартал и т.н.; иск за обезщетяване на вредите, причинени на колективните интереси на гражданите; могат да се завеждат от представителни сдружения на потребителите.

При повредени уреди: претърпяна конкретна щета в резултат на преустановяване на електрозахранването, например повреден електрически уред;
• в срок до 5 работни дни, считано от датата на събитието, клиентът писмено уведомява дружеството за причинените вреди;
• констатиране на нанесените вреди - в срок до края на следващия работен ден след получаване на сигнала, от дружеството изпращат свой представител проверка, за което в присъствието на клиента се съставя констативен протокол;
• възможност за доброволно уреждане на взаимоотношенията между клиента и дружеството по повод на констативния протокол;
• решаване на спора по съдебен ред при непостигане на съгласие.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата