Медия без
политическа реклама

Новите назначения в ДКК и тотото се оказаха незаконни

Министрите на икономиката и спорта кадруват в бордовете в нарушение на закона за публичните предприятия

01 Септ. 2023Обновена
Рокадите в ДКК бяха обявени на нарочна пресконференция.
Илияна Димитрова
Рокадите в ДКК бяха обявени на нарочна пресконференция.

Освен че са несъгласувани с всички партньори в управлението, новите назначения в бордовете на Държавната консолидационна компания (ДКК) и спортния тотализатор (БСТ) се оказват и незаконни.

Министрите на икономиката Богдан Богданов и на спорта Димитър Илиев са прекратили предсрочно договорите на назначените в бордовете представители в нарушение на Закона за публичните предприятия. Той позволява предсрочното прекратяване на договорите само в определени случаи, като те не са налице нито при ДКК, нито при тотото. 

Това показва публикуваните в делата на двете дружества документи около поисканото вписване на новите бордове. Правните основания, на които са издадени те, нямат нищо общо със спазването на законовите изисквания, коментират юристи. Това не попречи на агенцията по вписвания да впише новото ръководство на ДКК, което се захваща с новите задачи, поставени му от икономическото министерство. Агенцията при БСТ спря вписването заради липса на съгласие от финансовото министерство.

Законът за публичните предприятия е специален закон, който определя допълнителните изисквания за управлението на публичните дружества. Той бе приет след дълго съгласуване с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и бе едно от условията за приемането на България във валутния механизъм ERM II. Една от основните причини за приемането на закона бе именно постоянното политическо кадруване в държавните дружества и непрозрачното и непрофесионално управление. За да се избегне това, бе въведено изискване за задължителни конкурси при назначаване в бордовете. 

Законът предвижда и изрични правила за предсрочното прекратяване на договорите. Това може да стане при 8 изчерпателно изброени условия - смърт; подаване на молба за освобождаване; обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца; осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер; несъвместимост с изискванията по закона; тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения; влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси или при неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма. Тези условия са детайлизирани допълнително и в правилника за прилагането му.

И министър Богданов, и министър Илиев изобщо са пропуснали този текст, сякаш той не съществува.

В решението си за смяна на борда на ДКК Богданов се е аргументирал с общи текстове от Търговския закон и общи 
текстове в Закона за публичните предприятия, като например от колко души е съставен борда и кой е оправомощен да взима решения за управлението на дружеството, но изобщо не споменава нито едно от основанията за предсрочно прекратяване.

По сходен начин е действал и спортният министър Илиев - той се аргументира с няколко закона - за физическото възпитание и спорта, за хазарта, като и за публичните предприятия, но не сочи нито едно конкретно основание за предсрочно прекратяване на договорите на членовете на борда. Не е ясно дали решенията няма да бъдат обжалвани на това основание и какво ще се случи с искането за вписването им. 

Смяната в бордовете с посочени най-общо аргументи на практика показва колко обречен е замисълът да се гарантира независимо и професионално управление на държавните фирми, коментират експерти. Едноличните решения за промени идват след отнели няколко месеца усилия за провеждане на конкурси в дружествата. 
Част от конкурсите бяха провеждани от Агенцията за публичните предприятия и контрол, като кандидатите са се явявали на два изпита - писмен и устен. Справка в сайта на агенцията показва, че за обявените  места за 
независими членове на борда на ДКК е имало общо 9 кандидати.

С решението си от 25 август икономическият министър Богдан Богданов освободи всичките 5-тима членове на борда на директорите - Венцислав Димитров, независим, Костадинка Кърджиева, независим, и трима представители на държавата, също явявали се на конкурс - Владимир Димитров, Андрей Лалов, Борислава Пенева. И петимата са с договори от 2 декември 2022 г., като по закон договорите са минимум 3 години. На тяхно място са назначени временно 5-тима нови членове на борда със срок на мандата до провеждане на конкурс, но не по-късно от 6 месеца. Днес министерството съобщи, че ръководството вече е вписано - Иван Зангочев ще е изпълнителен директор и член на борда, Елена Болтаджиева – председател на борда, и членове на борда – Десислава Чалъмова, Венелин Шъков и Николай Желязков. До един месец новият борд ще излезе с анализ на всички дружества под шапката на ДКК с предложение за преструктуриране на дейността и изготвяне на нови бизнес програми, структурирани по тримесечия. Ще се въвежда и нова система за контрол в ДКК и министерството за следене на финансови и оперативни данни в реално време. 

Спортният министър Илиев на свой ред взе решения за предсрочно прекратяване на договорите на трима представители на държавата - Таня Андреева, Ангел Иванов и Галина Заркова и на тяхно място до конкурс назначи временно ръководство. Тези договори са още по-пресни - от 31 май 2023 г. За тотализатора в момента тече конкурс за избор на независими представители в борда. 

 

ЗАПЛАТИ
Много интересен е и казусът със заплатите на членовете на новия борд на ДКК.  От икономическото министерство обявиха, че заплатите са намалени с близо 50% - и за борда, и на новия изпълнителен директор. И днес от министерството потвърждават това. В същото време няма индикации, че правилникът за прилагане на закона за публичните предприятия, който определя конкретните формули за определяне на възнагражденията ще бъде променен. Таванът според действащите правила е висок - лимитът за заплатата на изпълнителните директори в държавните АД-та е 18 МРЗ, или 14 040 лв.

От ММС също обявиха намаляване на възнагражденията на членовете на УС на тотализатора, макар да не уточниха с колко.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ДКК, Богдан Богданов

Още по темата