Медия без
политическа реклама

НОИ публикува разпорежданията за новите пенсии

Плащането започва на 8 юли

01 Юли 2024Обновена
БГНЕС

Разпорежданията за новите пенсии вече са публикувани на сайта на Националния осигурителен институт. Пенсионерите могат да проверят осъвременения размер на пенсията и добавките си в Единния портал за е-услуги на НОИ, раздел „Електронно осигурително досие за пенсия“, рубрика „Отпуснати пенсии“ – „Актуална справка за пенсионер“. Разпорежданията, с които е извършено осъвременяването, са заредени в същия раздел „Електронно осигурително досие за пенсия“ на ЕПЕУ – рубрика „Постановени разпореждания“.

Единният портал на НОИ е достъпен чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, ПИК на Националната агенция за приходите и всички видове квалифицирани електронни подписи (КЕП), издадени от доставчици на удостоверителни услуги у нас, обясниха тази сутрин от НОИ.

За хората без ПИК и е-подпис разпорежданията се предоставят след поискване. Искането може да бъде подадено отново чрез е-портала на НОИ, като от каталога на услугите се избере услуга №3399 „Връчване на разпореждане за извършено служебно осъвременяване, преизчисляване или определяне на нов размер на пенсия/и при поискване от лицето“.

Връчването на заявения онлайн документ може да се извърши на място в приемната на съответното териториално поделение на НОИ, чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с обратна разписка или като електронен документ чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 

Какви са увеличенията

От 1 юли пенсиите се осъвременяват по швейцарското правило с 11%. С толкова се увеличават и минималните пенсии, които се определят от Министерския съвет. Увеличение ще има и на добавките, изплащани от НОИ, като така част от пенсионерите ще получат увеличение по две линии. Ще има обаче и малък брой възрастни, за които промяна в получаваната сума няма да има.

Увеличение няма за новите пенсионери, тъй като осъвременяването засяга само трудовите пенсии, отпуснати до края на 2023 г. За излизащите в пенсия тази година осъвременяване ще има догодина. Стария размер на пенсиите си ще получат и хората, които са на тавана, защото той остава без промяна - 3400 лв. Швейцарското правило се прилага върху действителния размер на пенсията, но в случая няма вдигане на тавана, затова сумата остава старата.

От утре минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 523,04 на 580,57 лв. Социалната за старост става 307,07 лв. при 276,64 лв. сега. Вдовишката добавка ще се увеличи по два начина. Първо пенсията на починалия, на чиято база се определя добавката, също ще се осъвремени с 11%, но освен това се повишава частта от пенсията, която се изплаща на преживелия съпруг, като за пръв път от 13 г. се прави такова увеличение. Така вдовишката добавка вече ще е 30% от пенсията на починалия при 26,5% досега. Социалната пенсия пък ще увеличи добавката за чужда помощ, персоналните пенсии, военноинвалидните и гражданскоинвалидните.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пенсии

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?