Медия без
политическа реклама

Кметът на София нарече ЦГМ "черна кутия"

Васил Терзиев обвини ръководството на общинската фирма в непрозрачност и липса на отчетност

01 Май 2024
Васил Терзиев
Илияна Димитрова
Васил Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев обвини ръководството на общинската фирма Център за градска мобилност в непрозрачност и липса на отчетност. В края на януари той съобщи, че е поискал да бъде направен одит на ЦГМ и късно снощи публикува резултатите от него на сайта на общината с линк от профила си във "Фейсбук". "Публикуваме доклада от вътрешния одит на ЦГМ, за който получаваме множество въпроси. Ние също имаме множество въпроси. Имаме и призив - всички дружества, на които СОС е принципал, да преминат в режим на пълна прозрачност. Този доклад отваря разговора за управлението на двумилиардната икономика в София, колкото са оборотите на дружествата", написа Терзиев.

Кметът на София припомня, че ЦГМ изпълнява договор със Столична община, която е единственият партньор на фирмата. "Ако няма договор със Столична община, това дружество не би могло да се издържа самостоятелно", подчертава Терзиев. Той съобщава още, че около 135 млн. лв. са натрупаните и осчетоводени като вземания за комисиони на ЦГМ към Столична община. "Тези вземания обаче не са документирани надлежно съгласно българското данъчно и счетоводно законодателство, което на свой ред затруднява законосъобразното им изплащане от Столична община", пише още кметът. 

Отписването или иначе казано счетоводното отразяване на тези вземания като несъбираеми по баланса на ЦГМ сериозно би разклатило финансовото състояние на последното с голяма вероятност то да изпълни условията на Търговския закон за подаване на молба за несъстоятелност, пише Терзиев . "Защо неглижирането на проблема е продължило толкова дълго и от двете страни е въпрос, на който трябва да отговори ръководството на ЦГМ през годините и ресорния заместник кмет на СО за съответния период", пита той.

По договора със Столична община ЦГМ не изпълнява точно и пълно задълженията си за отчетност и прозрачност спрямо общината, а самите задължения могат да бъдат чувствително доразвити и прецизирани, става ясно още от коментара на Терзиев. "Не са предоставяни - регулярно или изобщо - месечни и тримесечни отчети за изпълнение на дейностите по договора. Ако направление "Транспорт" разполага с такава информация , то ще може да следи отблизо ресурсната обезпеченост на сектора и да прави стратегии за неговото финансиране и управление. Неизпълнението на тези задължения затруднява или прави невъзможна своевременната реакция в случай на възникнали съществени проблеми по обезпечаването на столичния транспорт", отбелязва кметът на София.

Докладът нееднократно изтъква липсата на ясни стандарти, правила и критерии, разписани във вътрешните документи на ЦГМ и установени в договорната рамка със Столична община като причина и възможност за слаба фискална дисциплина, непрозрачност и допускане на документални несъответствия и непроследимост на разходваните средства, се казва още в представянето на резултатите от него.

Васил Терзиев припомня, че Столичният общински съвет е принципал на ЦГМ и на останалите общински фирми, "което означава, че е негов собственик и има правото и задължението да контролира дейността му". Както е известно, групата на ПП/ДБ/"Спаси София", която подкрепя кмета, няма мнозинство в СОС и трябва да търси подкрепа от другите формации за прокарване на едно или друго решение. "От състоянието на ЦГМ зависят 0.5 млрд. лв. на софиянци и целият столичен транспорт (освен метрото, чиято дейност следва да е предмет на отделен анализ)", отбелязва още Терзиев. Напомняме, че упражняването на контрол и натиск за въвеждане на ясни правила и стандарти винаги е било в правомощията на СОС като собственик на ЦГМ, пише още той.

Терзиев формулира няколко въпроса към ГЕРБ, с чието гласове години наред бяха избирани шефовете на ЦГМ:

-Как се позволява с общи усилия от управляващи едно дружество да се превърне в черна кутия?

-Как е възможно да се позволява на дружество с принципал СОС да получава на един лист хартия икономическата рамка, която се предполага да информира за решения за милиони, определящи състоянието и функционирането на софийския транспорт?

- Как очакваме София да се развива, транспортът на София да се развива, ако ние нямаме данни накъде вървим?

-Какво прави надзорният съвет на ЦГМ, който се предполага да защитава интересите на софиянци в дружеството?

Терзиев припомня и че много от мандатите на управителните органи на общинските дружества, особено в сектор "Транспорт", са изтекли и е крайно време да бъдат променени. 

Още по темата