Медия без
политическа реклама

Исторически рекорд: Разходите за пенсии надхвърлиха 14 млрд. лв.

Бюджетът за 11-те месеца на годината е с 15,5% по-голям спрямо 2021 г.

15 Дек. 2022
Pixabay

За пръв път в историята разходите за пенсии у нас надхвърлят 14 млрд. лв. и за 11-те месеца на годината са 14,05 млрд. лв. Това е с 1,9 млрд. лв. или 15,5% повече спрямо същия период на миналата година, показват данни на Националния осигурителен институт за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване.

Общият размер на приходите по всички пера към 30 ноември е 9,02 млрд. лв., което е с 802 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г. Вижда се недостигът, а също и фактът, че приходите нарастват по-бавно от разходите. Както "Сега" писа, след актуализацията на бюджета на ДОО в средата на годината, с която се предвидиха увеличение с 10% плюс 60 лв. от 1 юли и преизчисление на над 800 000 пенсии през октомври, трансферът от бюджета за фонд "Пенсии" за пръв път надхвърли приходите от осигуровки в него. Общият размер на отчетените трансфери по консолидирания бюджет към края на ноември е 7,17 млрд. лв.

За изплащане на 60 лв. ковид добавка към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 743,3 млн. лв. до средата на годината (след това сумата беше включена към основния размер на пенсията). Тези средства не участват в общия бюджет. Допълнително имаше и 57 млн. лв. за добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери. За изплащане на компенсации за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 101,7 млн. лв., като тези суми също се плащаха до средата на годината, след което бяха включени в пенсията. Великденската добавка от 70 лв. на всеки пенсионер струва още 143,4 млн. лв. По същия начин предстои да се плати и коледна добавка от 70 лв. на всички пенсионери. Така допълнително платените средства под формата на добавки и компенсации извън бюджета надхвърлят 1 млрд. лв., като голяма част от тази сума е раздадена без връзка с осигурителния принос.

ДРУГИ РАЗХОДИ

Следващата по значимост група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи, които към 30 ноември 2022 г. са в размер на 1,98 млрд. лв. или 86,8% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за единайсетте месеца на годината са със 134,3 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.

 

Последвайте ни и в google news бутон