Quantcast

Медия без
политическа реклама

Все по-малко деца се изпращат на лечение в чужбина

Повечето случаи вече намират решение в български болници

Pixabay
В последните седмици български екипи реализираха две донорски ситуации и извършиха трансплантации на бъбрек.

Здравната каса плаща все повече средства за лечение, лекарства и медицински изделия на деца с редки заболявания, но все по-рядко ги изпраща за операции в чужбина. Това се вижда от отчет на НЗОК за заплатените през 2022 г. медицински услуги на деца до 18-годишна възраст, които са извън обхвата на здравното осигуряване.

Държавата поема диагностика, операции и трансплантации, които не могат да бъдат извършени у нас, а също така осигурява на децата и специални лекарства, диетични храни, медицински изделия, високоспециализирани апарати и др. По този ред се доставят и т.нар. оф лейбъл лекарства, неразрешени за употреба в България. През пролетта на 2019 г. тази дейност премина от закрития фонд за лечение към НЗОК, а с годините принципите се промениха, като стремежът е повече деца да намират лечение тук. В голяма степен непрекъснатото напрежение и скандалите в предишната работа на фонда утихнаха, а забавянето бе наваксано, но и сега не липсват конфликти, включително и в съдебната зала.

Подадените заявления за финансиране по този начин на лечението на деца се увеличават през 2022 г. с близо 26% спрямо предходната година, но това би следвало да е нормално за първата година с нормално функциониращи болници след пандемията. Миналата година са подадени 2058 заявления при 1634 за 2021 г. Управителят на касата е издал 1990 заповеди (заедно с отказите и прекратените процедури), като от тях само 288 са за лечение в чужбина, а 1702 - за лечение в България.

Одобрение за операция в чужда болница са получили 219 малки пациенти при 256 за 2021 г. Това обаче не се дължи на повече откази - те всъщност намаляват, от 34 през 2021 г. на 24 през миналата година. Има случаи на прекратени процедури, било поради изтекли срокове, било поради това, че кандидатите са се отказали. Има и заповеди, които са изменени поради съдебни дела, но трудно може да бъде направено сравнение дали те се увеличават, тъй като в предходните отчети такива детайли липсват. За съжаление, три деца не са дочакали лечение и са починали преди да излезе окончателното решение на НЗОК (такава информация не се съдържа в предходния отчет.

Германия и Австрия остават основното спасение, когато не можем да направим тук операция - Германия е поела 104 случая, а Австрия - 49. На следващо място са Швейцария (17), Белгия (16), Франция (15). Четирима пациенти са лекувани в Хърватия, едно дете - в Сърбия, която дори не е в ЕС, а популярните за лечение с дарения или собствени средства Турция и Израел при държавната програма са с малко случаи - двама в Турция и един в Израел.

Любопитно е, че сумите, които България плаща за лечението в чужбина намаляват в пъти - 1,59 млн. лв. м.г. при 8,49 млн. за 2021 г., но е възможно да става дума за специфични операции. У нас, за сметка на това, разходите почти са се удвоили - били са 33,58 млн. лв. за 2021 г., а миналата година са достигнали 60,13 млн. лв. Общият бюджет за лечение на деца до 18-годишна възраст се увеличава от 42 млн. на 61,7 млн. лв.

В България основно се поемат лекарства и медицински изделия, като миналата година превес имат лекарствата, а по-миналата - медицинските изделия. Одобрение са получили 1547 случая при 1546 за 2021 г.

 

ПРОБЛЕМИ

Миналото лято оф лейбъл лекарствата за децата попаднаха на фокус насред политическите кризи, след като НЗОК спря да ги плаща поради законов пропуск, от който обаче бяха минали 2 г. Законът бе променен, за да се възстановят плащанията и съответно лечението, но споровете открехнаха завесата на съмнения. Представители на МФ в надзора на касата смятаха, че от изключение финансирането на алтернативни терапии е започнало да става практика и фармацевтичните компании ползват облекчения ред да заобикалят кандидатстването за позитивния лекарствен списък. От НЗОК обаче обясниха, че просто въвеждат все повече нови продукти, а им се отпуска един и същ бюджет. Паралелно имаше въпроси и защо една болница изписва лекарства за осем деца на стойност 2,5 млн. лв. Повече по този въпрос:

Една щастлива развръзка мина като метеор през последните дни на предишното управление – в последния възможен момент депутатите влязоха единодушно в ролята на спасители и регламентираха публичното финансиране на скъпи лекарства за редки и онкозаболявания на деца до