Медия без
политическа реклама

НЗОК ще плаща изследвания за холестерол и при деца

Туморни маркери при мъжете ще се изследват от 40-ата година нататък

20 Февр. 2024
Pixabay

В профилактичните прегледи при децата за пръв път ще се включва и изследване на холестерол. Всички ще имат право на разширени профилактични пакети веднъж на пет години. Някои изследвания ще се правят в по-ранна възраст, а за ядрено-магнитен резонанс няма да се чака с месеци. Това предвижда анексът към националния рамков договор, който подписаха днес НЗОК и Българският лекарски съюз. Акцентът в него, както обявиха и двете страни, е извънболничната помощ и профилактиката. Какви са новостите за пациентите?

Нов акцент при профилактиката в детска възраст е възможността да се изследва холестерол съвсем рано, което има отношение към профилактиката на затлъстяването, което става все по-разпространено сред децата. В изследването на кръвта, има заложен и холестерол при децата на половин година, на една и на 15 години, посочват от здравната каса. Това ще позволи да се откриват ранни изменения в липидния статус.

Улеснява се достъпът до ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), като се премахва разрешителният режим за това образно изследване. Така значително се увеличава възможността тежки заболявания да се открият много по-рано и пациентът да бъде насочен за лечение още в най-ранния стадий на болестта. Изследването ще се назначава, както и досега, от специалистите в извънболничната медицинска помощ (не от личните лекари), но за него няма да се налага да чака с месеци. Сега режимът беше разрешителен, поради което специалистът пишеше молба до НЗОК, тя трябваше да одобри и да върне направлението и чак тогава да се назначи образното изследване. В резултат на това 90% от тези изследвания се плащаха от пациента.

11 еднодневни амбулаторни процедури ще заменят клинични пътеки и така няма да се налага хоспитализация в болнично заведения на пациентите. Над 50% е договореното увеличение при тези процедури, което дава възможност леките случаи да бъдат обработвани в амбулаторни условия или в диагностично-консултативни центрове. Процедурата „Малки хирургични интервенции“ е една от тях и се изпълнява при всички хирургични специалности. Ако пациентът има нужда от малка оперативна интервенция, няма да бъде хоспитализиран, като например при гастроскопиите и колоноскопиите.

Жените на възраст от 40 до 50 години ще могат на всеки 2 години да правят ехография на млечна жлеза, от 45 до 69 – мамография на млечна жлеза на 2 години, а при тези с риск – всяка година. Още една новост, която предстои да се изясни - търси се техническа възможност направленията за  ехо- и мамография да са за два месеца, а не за един, за да може пациентите да си запишат час.

Променя се възрастта за изследване на туморен маркер при простата за мъжете от 50 на 40 години.

На всеки пет години всички ще имат право на профилактични прегледи с разширен пакет от лабораторни изследвания, което на практика означава, че хората, навършили 40-годишна възраст, на всеки пет години след това, към годишните профилактични прегледи ще могат да направят изследване за хепатит B и С – инфекции, които имат сериозни последици и водят до чернодробни усложнения, цироза и чернодробна недостатъчност, посочват още от касата.

Увеличава се болничният престой при лечението на инсулти, като пациентите ще бъдат хоспитализирани за по-дълъг период - 10 дни, а не както досега – 4 дни, докато се организира тяхното продължаващо лечение. Това ще позволи човек да не си тръгва недолекуван от болницата при по-тежко състояние.

Лечението и проследяването на онкологично болни пациенти по клиничните пътеки и процедури ще бъде без ограничения и се включва към дейностите, за които се определят индикативни стойности (като  раждане и хемодиализа), заплащани от НЗОК.

Палиативните грижи за пациентите с онкологични заболявания ще бъдат 30 дни при 25 сега.

В денталната помощ ще се направи нов опит да се плащат тотални зъбни протези, като за целта са заложени 3 млн. лв. и са договорени близо 50 000 изработки на горна и долна цяла плакова зъбна протеза, като НЗОК ще плаща 60,75 лв. за това.

 

ФИНАНСИРАНЕ

Заложени са, считано от 1 март 2024 г., висок ръст в цените за детско и майчино здравеопазване, над 20% увеличение в хирургичните дейности, анестизиология и интензивно лечение, над 10% повече пари в ендокринология, кардиология, пневмология, нефрология, дерматология, неврохирургия, инфекциозни болести и др., като средното увеличение е общо 10%.

Болниците получават още една отсрочка за привеждане на трудовите възнаграждения към нивата от колективния трудов договор и към новия текст в НРД, с който се въведе изискване разликата между максималното и минималното възнаграждение на медицинските специалисти да е най-много десеткратна.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата