Медия без
политическа реклама

Болници ще плащат до 15 000 лв. глоба за твърде високи заплати

НЗОК и БЛС отново правят опит да въведат санкции за проблеми със заплащането в лечебните заведения

12 Февр. 2024
Илияна Димитрова

До 15 000 лв. глоба ще плащат болници, в които системно се поддържа твърде голяма ножица между най-ниските и най-високите заплати. За всеки отделен случай на заплата, която е под заложеното в колективния трудов договор за сектора, ще има финансова неустойка от 200 до 500 лв. Това предвиждат текстове в проект на анекс към националния рамков договор за 2023-2025 г., предложени от Българския лекарски съюз и НЗОК.

Финансовите наказания се въвеждат във връзка с изисквания към заплатите в болниците, които работят по договори с НЗОК, въведени миналата година. Според тези изисквания, основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти в болници, които работят със здравната каса, "не следва да бъдат по-малко благоприятни" от предвидените в действащия колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване". Лечебните заведения имаха шест месеца да изпълнят това изискване. Въпреки това, изрядните са малко, а например от общинските болници твърдят, че не могат да постигнат нивата.

Според колективния трудов договор в отрасъл Здравеопазване, в зависимост от лечебното заведение, началник на клиника следва да получава не по-малко от 2200-2500 лв., началник на отделение - не по-малко от 2100-2300 лв., лекар с две специалности - 2050-2200 лв., лекар с една специалност - 2000-2100 лв., лекар без специалност - 1900-2000 лв., главна медицинска сестра - 1550-1650 лв., старша медицинска сестра - 1500-1550 лв., медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, зъботехници, помощник-фармацевти - 1450-1500 лв., санитари - 910 лв.

Сега БЛС и НЗОК предлагат болниците, които не са постигнали тези нива, да търпят финансова неустойка в размер от 200 до 500 лв. за всеки случай. За повторно нарушение неустойката ще е е в размер от 500 до 1000 лв. за всеки отделен случай.

Тъй като в много болници има твърде голяма ножица между най-ниските заплати и тези на хората на ръководни позиции, а някои директори си дават твърде щедри възнаграждения, миналата година в НРД беше въведено още едно изискване. Болниците, които имат договори с НЗОК, трябва да имат съотношение между максималното и минималното брутно трудово възнаграждение на медицинските специалисти, което е не повече от 10 към 1. В брутното трудово възнаграждение трябва да влиза основната заплата плюс всички допълнителни възнаграждения за работа по дейности, финансирани с публични средства. За неизпълнение на това изискване финансовата неустойка ще е от 3000 до 5000 лв. За всяко следващо нарушение в рамките на същата календарна година, финансовото наказание ще е от 8000 до 15 000 лв.

Още по темата