Медия без
политическа реклама

МОН постави 6 условия за компенсация на неприети в градина деца

Едва 3600 малчугани ще могат да се възползват от помощта, заявления за която ще се подават до 30-ти април

Илияна Кирилова

Въпреки че само в столицата без места в детска градина тази година останаха близо 10 000 деца, едва 3600 ще са "щастливците", които ще получат компенсации за отглеждане и обучение - по около 300 лв. - поради това, че не са приети в детска градина заради липса на места. Причината е, че горе долу толкова ще могат да отговорят на всички 6 изисквания, поставени пред родителите им. Това става ясно от проекта на наредба за условията и реда за изплащане на въпросните средства от държавния бюджет. 

Възможността държавата да предоставя средства за родителите на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в I клас за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението им, когато детето не е прието за съответната учебна година поради липса на свободни места в държавна или общинска детска градина, бе регламентирана с промени в училищния закон. А условията и редът за изплащане на тези средства се очакваше да се определят с именно с наредба на МС.

От нея става ясно, че условията, на които следва да отговарят родителите, не са никак малко, което по всяка вероятност се отразява и планирания им брой - по индикативни разчети за 2021 г. средно-месечно ще бъдат компенсирани разходите за около 3600 деца, които отговарят на условията на наредбата. Максималният месечен размер, с който родителите ще бъдат обезщетени, ще бъде не по-голям от средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование, който е около 300 лв. За мярката ще са необходими около 10 млн.лв. за 2021 г.

Със средства от държавния бюджет ще бъдат компенсирани разходите както на родители, чиито деца са записани в частни детски градини и училища, така и на родители, сключили договори за отглеждане и обучение с физически лица и лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел. "По този начин ще се гарантира равнопоставеност и максимално широк обхват на прилагането на постановлението", казват от МОН, но заедно с това загалат 6 условия, на които едновременно трябва да отговарят родителите.

 

УСЛОВИЯ

Детето трябва да е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище (в чиито прилежащ район се намира настоящият адрес на детето) и то да не е прието поради липса на свободни места. То следва да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище, а общината по настоящия адрес на детето - да не e предложила на родителите друго равностойно място. За съответната учебна година детето следва да е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище. Т.е. ако детето посещава родителски кооператив, ще може да получава средства, само ако се регистрира в самостоятелна форма в някоя детска градина. Ако то е над 4 г. и е записано в частна детска градина или в частно училище, то частната институция не трябва да е включена в системата на държавно финансиране. Родителите пък трябва да не получават подпомагане от държавния бюджет или по оперативни програми за същите дейности на друго основание.  

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Със средства от бюджета ще бъдат компенсирани реално направени от родителите разходи. Те може да са за заплащане на такси за частна детска градина или частно училище, за което трябва да се представи договор със съотвената институция и разписка за релано направените средства. Както е известно, таксите в частните градини са в пъти повече от 300 лв. Ще се дават пари и за родители, които имат договори за отглеждане и обучение с лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца. Ще се покриват и разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица, като тук има условие обученоето да е от педагог, отговарящ на условията за учител в градина, а самото обучение да включва поне 4 образователни области, които се преподават в градините.

 

СРОКОВЕ

Родителите, които искат да се възползват от компенсацията, трябва да подадат заявление в общината до 15-ти октовмри за съответната година. За самото изплащане на помощта, също ще се подава искане в общината - до 5-то число на ноември. За настоящата учебна 2020/2021 г. компенсации за деца ще има за периода от 1-ви януари т.г. Съответното заявление тябва да се подаде до 30 април 2021 г. Искането за изплащане на коменсацията пък трябва да се подаде до пето число на месеците юни - за периода от 1 януари до 31 май 2021 г. и октомври - за периода от 01 юни до 14 септемеври.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата