Медия без
политическа реклама

Максималната стипендия за студенти става 200 лв.

Вузовете получават 15 млн. лв. за справяне с кризата

Минималната сттудентска стипендия скача от 85 на 100 лв.
Илияна Кирилова
Минималната сттудентска стипендия скача от 85 на 100 лв.

15 млн. лв. ще получат университетите у нас за последните три месеца на 2021 г. за справяне с кризата. Вчера Министерският съвет одобри трансфер на въпросната сума от министерството на финансите по бюджета на образователното ведомство за подпомагане на бюджетите на държавните висши училища за 2021 г.

"Средствата бяха одобрени при актуализацията на държавния бюджет за тази година от 46-тото НС по предложение на синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ. То получи подкрепата на четири политически партии - ГЕРБ, БСП, ДПС и ДБ", припомниха от синдиката. Оттам, заедно с МОН, Съвета на ректорите и Националното представителство на студентските съвети вече са определили механизма за разпределяне на предвиденото допълнително финансиране.

13.6 млн. лв. ще се използват за увеличение с 11.5% на субсидията за издръжка на обучението на годишна база, в която се включват и парите за заплати. Средствата ще се разпределят като добавка към възнагражденията на всички работещи във висшите училища за последните три месеца от 2021 г. "Целта е да се гарантира по-високо качество на обучение в условия на ковид пандемията", посочват от ВОН към КНСБ. Всеки университет ще прецени сам по каква формула да разпредели парите. "Условието обаче ще бъде да има увеличение на заплатите да има за всички - от чистачката до професора, както и средствата да се използват целесъобразно - именно за преодоляване на последиците от ковид кризата и обезпечаване на последвалото дистанционно обучение", посочи Лилия Вълчева, председател на синдиката. 

1.4 млн. лв. пък ще бъдат използвани за увеличение на средствата за социално-битови разходи за студенти и докторанти. Те ще отидат за 10% увеличение на стипендиите на студентите, за което от НПСС настояват още от лятото. Така, през октомври, ноември и декември най-ниската студентска стипендия би трябвало да се увеличи от 85 на 100 лв., а най-високата от 180 на 200 лв., обясни председателят на студентското представителство Даниел Парушев. 

За справеливото и ефективно използване на допълнителните средства е нужно подписване на Анекс към Националното споразумение N Д01/25.11.2020г. и Браншовия колективен трудов договор N Д 01-335/25.11.2020 г., както и изменение и допълнение на Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, обясняват от синдиката. "Време е да започне съществен дебат по бюджетните субсидии за 2022 г.", смятат оттам.

 

 

Още по темата