Quantcast
И омбудсманът пита МОН има ли екшън план за учебната година | СЕГА
facebook
twitter

Просвета

И омбудсманът пита МОН има ли екшън план за учебната година

Осигурено ли е техническо оборудване, интернет достъп и устройства за е-обучение за учителите и учениците, е един от въпросите на Диана Ковачева
3 499
 МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

След като родители изпратиха 6 въпроса на просветния министър относно старта на новата учебна година в ситуация на разпространяващ се коронавирус, и омбудсманът Диана Ковачева се обърна към него с питания за готовността на системата за бърза реакция в извънредни ситуации. 

Тя изпрати писмо до министър Вълчев, в което обобщава въпросите на разтревожени родители, които се обръщат към нея за съдействие, за да получат информация за предстоящата учебна 2020/2021 година, предвид разпространението на коронавируса. Омбудсманът акцентира върху факта, че родителите се интересуват каква е готовността на училищата в страната да посрещнат учениците, какви мерки за безопасност са набелязани и за реакция в случай на диагностициране на заразен с COVID-19 в дадено учебно заведение. Диана Ковачева настоява и за отговор какво е свършено през последните месеци, така че децата, които нямаха достъп до проведеното електронно обучение през новата учебна година, да не са отново дигитално изключени. 

 

Ето част от въпросите, на които родители търсят отговорите, а омбудсманът обобщено ги поставя на вниманието на образователното министерство:

- Кои са предизвикателствата, които се идентифицират при стартирането на новата учебна 2020/2021 година и какви мерки са предприети за безопасност на учениците и работещите в училищата при провеждане на присъствена форма на обучение?

- Изготвен ли е анализ на училищните политики на база на проведеното електронно дистанционно обучение и очертани ли са слабостите и постиженията в тази връзка?

- Изведени ли са добрите практики и какви действия се предприемат те да бъдат мултиплицирани в българските училища?

- Има ли единни стандарти по отношение на осигуряването на присъствието на учениците и провеждането на учебния процес при електронно дистанционно обучение?

- Какви мерки са предприети за гарантиране на равния достъп на учениците до качествено образование и за участието на всички ученици и учители в страната в онлайн обучение в случай, че се премине към него?

- Осигурено ли е техническо оборудване, интернет достъп и електронни устройства за нуждите на провеждане на електронно дистанционно обучение за учителите и учениците?

- В случай на необходимост от преминаване към обучение в електронна среда, имат ли готовност учебните заведения да преминат бързо към него при осигуряване участието на всички ученици?

- Има ли риск да останат училища без достъп до интернет и до електронни устройства за дистанционно обучение на своите учители и ученици? Министерство на образованието и науката наясно ли е кои са конкретните училища?

- Предвижда ли Министерство на образованието и науката в училищата да бъдат разписани действия и изготвени планове, свързани с организацията на работа, така че ръководствата да могат бързо и адекватно да реагират при установяване на случай/и на заразени с COVID-19?

- Обмисля ли се въвеждането на задължителни стандарти за действия при ръст на заболели ученици или педагогически и непедагогически персонал в училищата?

- Каква ще бъде ролята на Регионалните управления на образованието в тези процеси?

 

"Сега" припомня, че началото на лятото в образователното министерство обсъждаха три сценария за старт на учебната година - дистанционно начало, присъствено и смесено с дистанционни и присъствени часове. В средата на юли обаче на Отраслов съвет в МОН бе взето решение за присъствено започване на учебната година. Всяко училище обаче ще трябва да подготви свой план за готовност за реакция при възникване на Ковид-19. Очаква се и МОН да предложи общи указания за действия на училищата у нас в случай на установяване на коронавирус в даден клас и или учител. Едва ли те ще бъдат задължителни, тъй като всяко училище има своя специфика. По-скоро ще са общи препоръки как да се действа в извънредна ситуация.

"Факт е, че обучението в електронна среда не може изцяло да замести присъственото. В същото време ние трябва да работим и разработваме правила за функциониране на системата в тези условия. Те ще бъдат най-общи по отношение на организацията и конкретни по отношение на така наречените „здравни протоколи", коментира преди седмица Вълчев на заседания на парламентарната образователна комисия. По думите му училищата ще трябва да имат план за организация на работа, за да превключат при необходимост за обучение в електронна среда за кратък период, пък било то за 3, 5 или 7 учебни дни. "Ако имаме заразен ученик или учител, ще се проведе тестване, за няколко дни отделен клас ще превключи на обучение в електронна среда, така че да се минимизира загубата на време“, каза министърът.

От изявленията му стана ясно, че учениците няма да бъдат задължени да носят предпазни маски в класните стаи. По думите му специалистите са на мнение, че не е нужно измерване на температурата на учениците. "Това няма да осигури допълнителна увереност, при съмнение за висока температура съответно децата ще бъдат извеждани", заяви още той. За учениците от 1-4 клас ще се търсят варианти за възможно най-малко обучение в електронна среда.

Като цяло обаче изводът на МОН за дистанционното обучение е, че то е успешно. На учителите, които нямаха лаптопи, министерството осигури крайни устройства, а за учениците с липсващи такива бяха разнасяни материали от образователни медиатори. Някои деца получиха лаптопи и компютри по най-различни благотворителни кампании. Данните на МОН показаха, че около 10-11% от децата, предимно от уязвимите групи, не са били обхванати в електронно обучение, поради което за тях през лятото са осигурени занимания за наваксване.

 

 

 

Още

ГЕРБ - Стара Загора избра омбудсман, прегазвайки конкурс

04.10.2021

ДИЯН ИВАНОВ

2965
МЗ разиграва смарт часовници на томбола за ваксинирани

30.09.2021

Екип Сега

1768
Първи към онлайн уроци ще минават учениците от 8-12 клас

18.08.2021

Обновена

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

18627