Медия без
политическа реклама

7000 български деветокласници ще се явят на PISA 2022

Проучването започва на 21 март и ще продължи до 22 април т.г.

18 Март 2022
ЕПА БГНЕС
И на последната PISA 2018 г. се представихме под средното ниво за ОИСР

7000 деветокласници от 200 български училища ще се включат в тазгодишното издание на международното изследване PISA 2022, съобщават от МОН. Проучването започва на 21 март и ще продължи до 22 април т.г. Основната оценявана област ще бъде математическата грамотност. С теста ще се проверяват също уменията за четене и по природни науки.

PISA се осъществява от Организацията за икономическото сътрудничество и развитие (ОИСР) и се провежда през три години. Проучването обхваща 15-годишни ученици от цял свят, като оценява степента на придобитите от тях ключови знания и умения, важни за пълноценното им участие в социалния и икономическия живот. Осмото издание на изследването трябваше да се проведе през 2021 г., но заради пандемията от COVID-19 беше отложено.

Тази година в PISA ще се включат близо 80 страни. Учениците ще решават тест, като част от въпросите ще са с избираем, а други - със свободен отговор. Освен това младежите ще попълват анкети за семейната си среда, както и за финансовата, компютърната и цифровата си грамотност. Резултатите от изследването ще бъдат публикувани в края на 2023 г.

Международното проучване проверява постиженията на учениците в три познавателни области - четивна, математическа и природонаучна грамотност. Терминът "грамотност" се свързва с уменията на младежите да намират, осмислят, преобразуват и представят информация и да решават проблеми от реални ситуации. В допълнение към тези основни области през годините се добавят и иновативни като глобални компетентности, решаване на проблеми чрез сътрудничество и творческо мислене. 

На последното проучване през 2018 г. основната оценявана област беше четивната грамотност. Средният резултат за нашите ученици беше 420 точки, което е под средното ниво от 487 точки за участващите страни от ОИСР. Изоставахме също по математика и по природни науки. Проучването например показа, че 47% от деветокласниците ни нямат елементарни четивни умения, т.е. не могат да осмислят прочетеното, 44% са под критичния минимум знания и умения по математика, а 47% са с драстични пропуски в подготовката по природни науки, в които през 2018 г. отбелязахме и най-сериозен спад в резултатите. 

 

Българските деветокласници се оказват все по-неподготвени за живота с уменията, които получават от родното училище. от тях нямат елементарни четивни умения, т. е.

 

Пандемията от коронавирус отмени редица прояви, в това число и реномираното международно изследване на грамотността PISA. Така, нашите ученици от 9 клас може да отдъхнат - тази година за тях няма да има подобен изпит.

 

Още по темата