Медия без
политическа реклама

37 университета ще приемат с оценки от матурите

Изпитите по биология и химия са задължителни за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“.

28 Февр. 2020
Илияна Кирилова

Оценките от матурите ще могат да се използват за вход в 37 висши училища за учебната 2020-2021 година. Това съобщиха от просветното министерство.

В по-големите университети с оценката по български език и литература може да се кандидатства за повече от 20 специалности. Такива са Софийският университет, Великотърновският университет, Пловдивският университет, Русенският у-т, Тракийският у-т в Стара Загора, Шуменският у-т и Югозападният университет в Благоевград.

В Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов с оценките от всички държавни зрелостни изпити (ДЗИ) ще може да се кандидатства за всички специалности на академията. В Химико-технологичния и металургичен университет в София с резултатите от изпитите по химия, по математика, по физика и по български език и зрелостниците ще могат да кандидатстват за по 25 различни специалности.

Техническите университети във Варна, Габрово и в София също ще приемат студенти с оценките от матурите по български език и литература, по математика и по физика и астрономия в повечето от своите специалности. Изключение правят специалностите „Индустриален дизайн“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Корабни машини и механизми“ и „Корабоводене“ в ТУ - Варна, за които ДЗИ не заменя конкурсния изпит, но участва в балообразуването. В ТУ - София изключение правят специалностите „Инженерен дизайн“, „Приложна математика и информатика“ и „Компютърно и софтуерно инженерство“.

Няма да може да се кандидатства само с резултатите от ДЗИ в останалите 14 от 51 акредитирани висши училища, поради специфични изисквания към приема в тях. Такива са Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, Националната художествена академия, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Театрален колеж „Любен Гройс“- София, и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив. Не се използват за прием оценките от матури и за Академията на МВР, Военната академия „Георги Стойков Раковски“, Американския университет в Благоевград, Нов български университет, Европейското висше училище по икономика и мениджмънт в Пловдив, Колежа по маркетинг, търговия и мениджмънт в София и Европейския политехнически университет в Перник.

Кандидат-студентите в медицинските университети във Варна, Плевен, Пловдив и София полагат задължителни изпити по биология и химия за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“. Частично оценките от държавните зрелостни изпити по биология се използват при формиране на състезателния бал при специалностите „Здравен мениджмънт“, „Логопедия“ и „Медицински оптик“ в Медицинския университет във Варна. В Медицинския университет в Плевен в балообразуването с определен коефициент участва оценката по биология от матурата, но само за определени специалности. Това са: „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Социални дейности в здравеопазването“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“,„Помощник фармацевт“, „Медицински козметик“ и „Социални дейности“.

Информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити за кандидат-студентската кампания 2020 година в акредитираните държавни и частни висши училища е публикувана на страницата на МОН по висши училища и по специалности на адрес: https://www.mon.bg/bg/100459. Начините на балообразуване за специалностите се предоставя от съответното висше училище.

    Последвайте ни и в google news бутон

    Още по темата