Медия без
политическа реклама

На изпроводяк кабинетът удължи куп концесии за подземни богатства

25 Яну. 2023

В едно от последните си заседания преди разпускането на Народното събрание служебното правителство взе решения за удължаване на серия концесии за добив на подземни богатства. Сред компаниите и договорите има интересни имена, любопитни са и сроковете по решенията. 
С 15 години по-дълъг концесионен договор се сдоби концесионерът „Петрокелтик“ ООД, Люксембург за находище „Каварна Изток“ в континенталния шелф в Черно море. . От дружеството са мотивирали искането си с наличие на запаси газ, които не са изчерпани. Този концесионен договор според съобщението на МС е сключен през 2013 г. със срок от 6 години, като не става ясно на какво се дълги луфта във времето до настоящото удължаване на концесията. Законът за концесиите допуска срок на концесионните договори до максимум 35 години с възможност за удължаване най-късно до 50 години по мотивирано искане на концесионера. Около компанията се разшумя покрай „Барселонагейт“ и влизането в управата на „Петрокелтик България“ на Иван Стоянов Йорданов. По информаия на bird той е племеник на Йордан Христов. Кабинетът е дал и разрешение на два кораба, плаващи под панамски флаг, да изграждан нов експлоатационен сондаж на друго находище на „Петрокелтик България“ и „Петрокелтик“ ООД – Люксембург. 
15 години удължаване получава и „Горубсо-Мадан“ АД за находище „Петровица“ на оловно-цинкови руси в област Смолян.  Този концесионен договор е от 2001 г., като наред с удължаването му ще се актуализират и отделни договорни клаузи, свързани с контрола и банковите гаранции. 
До 30 години се удължава и концесията за добив на индустриални материали от находище „Ливаде“, Софийскка област. Тази концесия освен нов срок има и нов титуляр – прехвърля се от „Хеликс“ на „Ойровер“. С 9 години се удължава и договорът за концесия на находище „Смолско“ в Софийска област, където „Кариера Смолско“ добива доломити и варовици. Находището на варовици „Градец“ пък се прехвърля от „Пътища и съоръжения“ на „Инерт груп комерс“.

Още по темата