Quantcast

Медия без
политическа реклама

Игралната индустрия се обяви срещу лобистки промени в хазарта

Илияна Кирилова

Асоциацията на игралната индустрия силно разкритикува начина, по който бюджетната комисия в парламента гласува миналата седмица появили се между първо и второ четене промени в Закона за хазарта. За пореден път промени в Закона за хазарта не бяха предложени за предварително обсъждане със сектора, недоволстват от асоциацията в отворено писмо, разпространено днес. 

Става дума за предложения, направени от лидера на НФСБ Валери Симеонов, с които се променят изискванията за получаване на лицензи за игрални зали и казина. На практика те ще изхвърлят от пазара малките фирми в сектора.

Както писа "Сега", след като Симеонов не успя да прокара законовите си предложения за ограничаване на казината и игралните зали само по границата, курортните комплекси и в петзвездните хотели, сега предлага лицензите за тях да се дават само на дружества с ограничена отговорност или акционерни дружества с поименни акции. Това означава изключване на едноличните търговци от този вид хазарт. Освен това се завишават изискванията за изцяло внесен капитал - 3 млн. лв. за казината и 1 млн. лв. за игрална зала. Въвежда се и нова, еднократна такса за казина и игрални зали - съответно по 2 и 1 млн. лв., ако лицензът е 10-годишен. Неколкократно се вдигат и сумите за направени инвестиции, с които операторите трябва да се ангажират, за да получат лиценз.

Налагащата се практика да се прескача общественото обсъждане може да бъде тълкувана като опит да се приеме нормативен акт, който е лобистки и обслужва определени интереси, без да се съобразява с индустрията, чиято дейност цели да регулира, се казва в писмото на асоциацията.

Според бранша това „контролирано ограничаване на хазартната дейност“, всъщност е грубо погазване на правилата на конкуренцията. А истинската цел е далеч от обявената защита на интересите на участниците в игралната инудстрия и ограничаване на хазартната дейност в България. Промените ще доведат до облагодетелстването на малък брой „големи играчи“, смята от асоциацията.

Посредством въвеждането на изключително високи, без аналог в България, еднократни такси за „издаване и поддържане на лиценз“ за игри в игрални зали и казина, в размери между 500 000 и 2 000 000 лева, се редуцира бизнеса на малките и средни предприятия в тази сфера на дейност, се казва в писмото. 

В него се посочва още: Подобна „такса“ е и в пълно противоречие с принципите за формиране на такси, залегнали в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, които определят, че размерът на таксата трябва да съответства на разходите на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрол.

За производителите на игрално оборудване подобен нормативен акт е равнозначен на драстично свиване с над 50% на пазара за реализация на продукцията им в страната заради ликвидирането на голяма част от компаниите в сектора, предупреждават от Българската игрална асоциация. Подобно свиване на индустрията неминуемо ще доведе до загуба на стотици работни места, както и до ръст на безработицата в национален мащаб.

От Бълграската игрална асоциация посочват още, световният опит показва, че подобни ограничения водят до загуба на работни места и създаване на предпоставки за развиване на нелегален хазарт, който не може да бъде ефективно контролиран и в крайна сметка водят до загуби за държавата. Реалният ефект от тези промени ще бъде консолидация на бизнеса чрез прехвърлянето му от малките и средни предприятия към окрупнени и глобализирани структури и създаване на неконкурентна среда.

Още по темата