Quantcast

Медия без
политическа реклама

България прати финално на Брюксел плана за земеделие до 2027 г.

За сектора се очаква финансиране в общ размер от над 8 млрд. евро

10 Ноем. 2022
Екипът в министерството изпраща последната версия на плана.

България е изпратила на Брюксел финалната версия на Стратегическия план за развитие на зедемелието и селските райони за периода 2023-2027 г. В този период страната ни очаква солидно финансиране по плана в общ размер над 8 млрд. евро. Документът се предава след множество корекции и дългогодишна работа по него. Само през май месец тази година ЕК прати 405 забележки по плана, които междувременно са били изчистени. 

"По интервенциите за Директни плащания финансовият ресурс до 2027 г. възлиза на 4 400 517 396 евро, а за инвестиции в селските райони са предвидени 3 529 075 550 евро. В допълнение на това са предвидени и специални интервенции за лозаро-винарския сектор на стойност 98 935 535 евро и за „Пчеларство“ 25 798 563 евро", съобщават от министерство на земеделието. Финалната версия на документа, изпратена на ЕК, бе публикувана на сайта на тематичната група за определяне на селскостопанската политика. 

Самата нормативна рамка за изготвяне на политиката в сектора на ниво ЕК се забави.  "Първото законодателно предложение за новия модел на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз беше направено от ЕК през 2018 г. Основното законодателство беше окончателно прието през декември 2021 г., а вторичното такова – в началото на 2022 г. МЗм проведе 24 заседания на тематичната работна група, посветена на плана, в допълнение на това се водиха тематични срещи както с български организации и подсектори, така и с партньорите от ЕК", припомнят от земеделското министерство. 

Още по темата