Медия без
политическа реклама

38% достигна делът на ВЕИ в Европа

13 Апр. 2022
Илияна Кирилова

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) успява да достигне 38 процента - превъзхождайки изкопаемите горива (35 на сто) през 2021 г. Това пише в тримесечния доклад на Европейската комисия (ЕК) за пазара на електроенергия, съобщава Институтът за енергиен мениджмънт.

В сравнение с нивата преди пандемията (2019 г.), производството от възобновяеми източници се е увеличило с 10 процента (плюс 90 тераватчаса) в период, в който се наблюдава спад от 6 процента (минус 58 тераватчаса) на изкопаемите горива и 4 на сто (минус 32 тераватчаса) на ядреното производство. Освен това през 2021 г. в ЕС беше постигнат нов рекорд за инсталирани възобновяеми енергийни мощности, като към системата бяха добавени 37 гигаватчаса слънчева и вятърна мощност - с 20 на сто повече от 12 месеца по-рано.

Докладът също така показва, че търсенето на електрически зареждаеми превозни средства (ECV) е достигнало нови върхове през четвъртото тримесечие на 2021 г., така че 25 процента от новорегистрираните превозни средства са ECV. 532 000 нови ECV, регистрирани в ЕС от октомври до декември 2021 г. - с 12 на сто повече от същия период на 2020 г. - доведоха годишните продажби до над 1,7 милиона превозни средства през 2021 г.

 

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?