Медия без
политическа реклама

Увеличават се посещенията в музеи и кина, в библиотеките намаляват

Навръх празника 24 май Националният статистически институт разпространи информация за културната дейност в страната

24 Май 2022
Посещенията в театъра през 2021 г. са се увеличили с 15,2% спрямо предходната пандемична година.
Булфото архив
Посещенията в театъра през 2021 г. са се увеличили с 15,2% спрямо предходната пандемична година.

Посещенията в музеите, театрите и кината през 2021 г. у нас са се увеличили спрямо предходната първа пандемична година, когато за културната дейност на живо в страната бяха наложени строги рестрикции с цел ограничаване разпространението на коронавируса. Посещенията в библиотеките пък са намалели, броят на читателите обаче е нараснал. Това сочат данните от изследвания на културната дейност в страната, огласени от Националния статистически институт навръх празника 24 май.

В България днес функционират 184 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство: 96 от тях са общи, а 88 – специализирани, сред които и художествени галерии. Основните показатели и обхватът на изследванията на НСИ са в съответствие с методологическите препоръки на ЮНЕСКО. През 2020 и 2021 г. дейността на културните институции беше ограничена поради въведените противоепидемични мерки на територията на страната, напомнят от националната статистика.

През 2021 г. движимите културни ценности, формиращи националния музеен фонд, са 7 624 000 фондови единици и в сравнение с 2020 г. техният брой се увеличава със 74 000 (1%).
Цифровизирани са 452 000 фондови единици, което е с 44 300 повече спрямо предходната година.
Посещенията в музеите през 2021 г. са 2 915 000 и съпоставени с първата пандемична 2020 г. са се увеличили с 30,4%. В дните със свободен вход са осъществени 13,1% от посещенията (383 000).
Регистрирано е и нарастване на броя на посещенията на чужденци в нашите музеи – със 127 000, или с 54,8% спрямо предходната година, отчитат от НСИ.
В сферата на сценични изкуства през 2021 г. в действащите 71 театъра в страната са се играли 9970 представления, посетени от 885 000 зрители, като спрямо 2020 г. представленията и посещенията се увеличават съответно с 42,0 и 15,2%. Средният брой посетители на едно представление е 89 и намалява с 20
спрямо предходната година.

Детайлизираната информация по темата сочи, че 35-те драматични театъра в страната са имали 4582 представления, 20-те куклени – 3328 представления, 7-те драматично-куклени – 1143 представления, 7-те оперни и балетни театъра – 729 представления, а 2-та оперетни театъра – 188 представления.
През 2021 г. в страната са развивали дейност 54 музикални колектива – 5 филхармонии, 24 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 25 оркестъра. Представленията на тези
формации са се увеличили с 18,1% спрямо 2020 г. 220 са естрадните концерти (поп, рок, фолк и др.) и те са били посетени от 43 900 зрители. Изнесени са 178 фолклорни концерта, на които са присъствали 87 900 души. Камерните и симфоничните концерти – 112 на брой, пък са били слушани на живо от публика от 18 200 ценители.

През миналата година броят на библиотеките с фонд над 200 000 библиотечни единици остава непроменен спрямо предходната – 47. Общият им фонд се състои от 35 480 000 библиотечни документа – книги, вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите – 54,1% (19 179 000 тома), следвани от другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания,
микроформи, патенти и стандарти).

Регистрираните читатели са 221 000, което е със 7,6% повече в сравнение с 2020 г., посещенията обаче намаляват със 7,9% и са 3 068 000.
В Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ през 2021 г. има регистрирани 8 380 000 библиотечни документа, или с 59 000 повече в сравнение с предишната година. Библиотечният фонд в 26-те регионални библиотеки в областните центрове е 11 956 000 единици.

В сферата на аудио-визуалната дейност през 2021 г. Са произведени общо 74 пълнометражни, късометражни и среднометражни филма, в това число 36 за киномрежата, 31 за телевизията и 7 за други цели. Произведените пълнометражни филми са 20 (12 игрални и 8 документални), късометражните и среднометражните са 54 (включващи 9 сериала с общо
256 епизода), от които 13 игрални, 30 документални и 11 анимационни.

В края на 2021 г. кината в страната са 76, а киноекраните – 221, като броят им се увеличава с по 6 и за двете категории спрямо 2020 г. Мултиплексите са 10 и в тях са осъществени 57,3% от всички прожекции и 60,2% от посещенията.
През 2021 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината са се увеличили с 29,2%, а посещенията – с 82,4% спрямо 2020-а, когато бяха наложени рестрикции поради пандемията от COVID-19.
Най-голям е броят на кината в Югозападния район – 22 с 86 000 прожекции, посетени от 1 166 000 зрители. В столицата са функционирали 15 кина със 72 екрана, в които са прожектирани
1969 филма.
През 2021 г. в страната са функционирали 74 регистрирани и лицензирани радиооператора, излъчили 635 000 часа радиопредавания, което е със 135 часа по-малко в сравнение с 2020 г. Най-голям е делът на излъчените музикални предавания – 62,1%, следвани от новините (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) – 9,9%.

За същия период в страната са функционирали 128 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, което е с 8 повече от предната година. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 860 400 часа, или с 10,3% повече в сравнение с 2020-а. На художественото съдържание (игрални, телевизионни и видеофилми) се падат 210 300 часа, на музикалните предавания – 131 700 часа, на спортните предавания – 102 700 часа, на новините (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) – 87 500 часа, на рекламите – 45 200 часа, а на образователните предавания – 8900 часа.


 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата