Медия без
политическа реклама

Всеки втори лекар у нас е над 55 г.

В Плевен на 100 хил. души се падат 47 доктори, в Кърджали - едва 25

Близо 30% от леглата са в частни болници.
Илияна Кирилова
Близо 30% от леглата са в частни болници.

За поредна година националната статистика поднася не особени приятни новини за болниците у нас. Всеки втори лекар у нас е над 55 години, показват данни на НСИ за болничната и извънболничната помощ към края на 2023 г.

Най-много са лекарите на възраст от 55 до 64 г, - те са 9 755 на брой, или 32.6%. На второ място е групата на най-възрастните лекари на 65 и повече години - 6 545 души, или 21.9%. Младите практикуващи лекари до 35 г. са едва 18.2% (5 457 души). Най-голям е делът на младите лекари на основен договор в болнични заведения (26.2%), а най-малък - в заведенията за извънболнична помощ (4.4%). Над 2/3 от лекарите на основен договор в заведенията за доболнична помощ пък са над 55 г. (73.2%).

Както и през предходни години, и през изминалата вече 2023 г. прави впечатление огромната ножица в осигуреността на населението с лекари и с болнични легла в различните региони. 

Средно за страната на 100 000 души от населението се падат около 865 легла. Докато в Плевен обаче този показател е 1297 легла на 100 хил. души, в Смолян - 1151, а в Пловдив - 1092, то в Перник се падат едва 403 легла на 100 хил. души, в Ямбол - 425, а във Видин - 432 легла. По този показател столицата е малко под средното за страната (865) - с 858 болнични легла на 100 хил. души.

По същия начин осигуреността на населението с лекари по области варира от близо 25.5 до 76.7 на 10 000 души (при средна стойност за страната от около 46.4 лекари). Най-много лекари има в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници - в Плевен има 76.7 лекари на 10 000 души, София - 56.9 лекари, Пловдив - 56.3 и Варна - 54.5 За сметка на това в Кърджали се падат едва 25 лекари на 10 000 души, в Разград и Ямбол - по 29, а в Добрич - 30.

Що се отнася до структурата на лекарите по специалности най-много са общопрактикуващите лекари - 3 790, или 12.7% от всички лекари в страната. На второ място са практикуващите кардиология - 6.4%, следвани от акушерство и гинекология - 5.9%, анестезиология и интензивно лечение - 5.8%, хирургия - 5.0%, педиатрия - 4.8% и нервни болести - 4.7%.

 

Повече легла в частните болници

Броят на заведенията за болнична помощ у нас остава непроменен в сравнение с м.г. - 341. Леглата в тях обаче се увеличават с 1017, или с 1.9%, показват още данните на НСИ. Болниците са 319 с над 53 000 легла, като 203 от тях са публични (държавни и общински) и 116 - частни. Разпределението на болниците по форма на собственост в последните години остава относително постоянно. Наблюдава се увеличение на легловия фонд на частните заведения и към 31 декември 2023 г. 29.6% от леглата са в частни болници, показват данните на НСИ.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата