Quantcast

Медия без
политическа реклама

Прокуратурата обяви множество нарушения в старчески домове във Варна

Образувани са досъдебни производства, отнет е лиценз на фирма, наложени са много глоби, отчита държавното обвинение

04 Май 2022
БГНЕС архив

Прокуратурата и социалните служби са открили множество нарушения в домове за възрастни хора във Варна. Това става ясно от официално съобщение на държавното обвинение. Констатациите са след извършена проверка, следствие на която са образувани досъдебни производства, наложени са множество глоби, отнет е лиценза на една фирма.

Всичко тръгва след като в края на ноември 2021 г. прокуратурата получава сигнали за проблеми в домовете, свързани с грижата за възрастните хора, както и след два големи пожара, довели до смъртта на няколко човека. В този период има и публикации, в които близки на починали хора от тези домове се оплакват от условията в тях и изразяват съмнения.

Веднага след това варненската Апелативна прокуратура разпореди проверка по реда на надзора за законност по данни за нарушения в домове за възрастни хора във Варна. Целите на проверката бяха да се установи спазена ли е нормативната уредба относно лицензирането и дейността на социалните домове за възрастни хора, както и дали са налице  данни за упражнявано насилие и нехуманно отношение към лица, настанени в тези домове. Проверявано е било и дали са спазени нормативните изисквания по отношение качеството на предоставените социални услуги. Търсено е и дали има причинно-следствена връзка по отношение действията и бездействията на длъжностни лица в тези домове със смъртта на лица, ползващи социалната услуга.

Проверката е извършена при взаимодействие с Агенцията за качеството на социалните услуги - контролният орган, на който държавата е делегирала правомощия и задължения относно осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги, както и относно  лицензиране доставчиците на социални услуги и прекратяване на дейността им.

Прокуратурата е проверявала, както обстоятелствата около възникналият през м. юли 2021 г. пожар в частен дом за възрастни, така и публикациите в медиите относно случаи на упражнявано насилие и нехуманно отношение спрямо потребителите на социалните услуги, както и множество починали лица в тези домове. Тези проверки са допълнени, изяснени са още факти и обстоятелства, пише сега държавното обвинение.

Информациите за пожара в дома за възрастни хора "Свети Никола" край Варна са ужасяващи. Инцидентът стана рано сутринта в неделя. Първоначално бе съобщено за един починал, после за втори. Но към 18 часа в неделя се знаеше за четири жертви. Двама от тях са мъже.

Прокуратурата обявява сега, че  ръководи досъдебно производство за това, че в периода от април 2021 г. до ноември 2021 г. в гр. Варна, при условията на продължавана престъпна дейност, съзнателно не била оказвана помощ на лица, настанени в конкретен дом за стари хора. Било налице задължение за служителите на дома да се грижат за тях, тъй като се намират в опасност за живота си и нямат възможност да се пазят поради престарялост, болест или изобщо поради своята безпомощност, посочва държавното обвинение. 

ноември ще е Ден на национален траур, обяви днес вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев пред журналисти в Дългопол. Малко по-късно правителството взе нужното за целта решение.

Под ръководството на Окръжна прокуратура-Варна текат действия по разследване и на пожара през ноември 2021 г., когато загинаха 9 души. Изясняват се причините и обстоятелствата за възникването на тежките инциденти и на причините, довели до смъртта на възрастните хора. Анализират се и се обобщават резултатите от назначените пожаро-техническа, електро-техническа и съдебно-медицинска експертизи, отчита държавното обвинение, но не посочва дали по тези разследвания има повдигнати обвенения или дали предстоят такива.

Оттам твърдят, че при извършените от Агенцията за качеството на социалните услуги 25 проверки, възложени от прокуратурата, от които 22 на частни доставчици и останалите - на държавни, са били констатирани множество нарушения. Някои от тях са свързани с факта, че част от потребителите не отговарят на профила на социалната услуга - настанени са лица с психични разстройства, с физически увреждания, с умствена изостаналост и с деменция, чието обслужване изисква специализирани грижи.

Други установени нарушения са свързани с това, че договорите за ползване на социалната услуга в голямата си част са сключени с трети лица, а не с ползвателите на услугата. На места липсвали специалисти с необходимата квалификация за развитие на физическото, психическото и здравословно състояние на потребителите в съответствие с индивидуалните им потребности и обслужващият потребителите персонал е крайно недостатъчен спрямо броя на настанените в услугата потребители.

В голяма степен е констатиран също занижен контрол от страна на управителите и ръководителите на социалната услуга по отношение на изпълнението на дейностите и воденето на документацията - прилагани са формални и идентични за различните лица оценка на потребностите, индивидуален план и индивидуален план за здравни грижи, които не са изготвени от мултидисциплинарни екипи, посочваоще прокуратурата.

Във връзка с публикациите в медиите относно случаи на упражнявано насилие и нехуманно отношение спрямо потребителите на социалните услуги, както и множество починали лица в тези домове, е било установено, че при постъпването си в тези заведения повечето възрастни хора се намирали в тежко увредено състояние, не можели да се обслужват сами, били лежащо болни с тежка деменция и други заболявания.

С цел изясняване на фактическата обстановка в цялост от приобщения списък на починалите в конкретен дом за възрастни хора лица, са проведени беседи с близки на починалите. Част от тях са отказали да разговарят по болезнената тема. Друга част посочили категорично, че приживе техните роднини не са споделяли за упражнявано насилие спрямо тях, както и че не са се оплаквали от условията в дома за стари хора. На място в същия дом е разговаряно с лица, настанени в дома. Те са посочили, че нямат претенции спрямо полаганите грижи и категорично заявяват, че спрямо тях не е упражнявано насилие, отчита още прокуратурата..

За всички констатирани нарушения са дадени задължителни предписания към доставчиците със срокове за тяхното изпълнение. Съставени са множество актове за установяване на административни нарушения, наложени са наказания „глоба“ в размер от 2000 до 4500 лв. на нарушителите. Отнет е лицензът на една фирма, предоставяща социални услуги.

Обобщавайки резултатите от проверките, прокуратурата е изготвила предложение до министъра на труда и социалната политика за оптимизиране на правната уредба в областта на социалните услуги. В отговора той е изразил съгласие с изложената позиция и готовност за работа в посока подобряване на законовата рамка и по същество предоставянето на по-добри социални услуги.

Още по темата