Медия без
политическа реклама

НСИ започва здравни интервюта в 5000 домакинства

Илияна Кирилова

Националният статистически институт започва за трети път анкети по изследването „Европейско здравно интервю“, съобщиха оттам. То е с петгодишна периодичност и се прави в целия ЕС по методология на Евростат. Въпросите в анкетите са за здравното състояние, ползването на здравни услуги и за рискови фактори като тютюнопушене и прием на алкохол. 

В изследването, което ще се проведе от октомври до декември, ще вземат участие 5050 домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип. Те ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на въпросници. Ще бъдат анкетирани 11 500 лица на възраст 15 и повече години. "В рамките на проект „Пре-тестване на нови променливи за бъдещите вълни на Европейско здравно интервю“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия ще бъде събрана информация и за 1550 деца на възраст до 15 години", уведомяват от НСИ.

Здравното интервю на българите през 2014 г. показа, че едва 23 на сто от запитаните оценяват здравето си като много добро, като добро - 43 на сто, а за над 10% то е лошо или много лошо. Основното оплакване на хората беше високо кръвно - почти 30%, следвано от увреждания на гърба - 10 на сто. В рамките на година при личния си лекар поне веднъж бяха ходили 71% от анкетираните, при стоматолог - 44%. Плодове поне веднъж на ден ядяха 35% от хората, а по-малко от веднъж седмично - 12%, зеленчуците бяха ежедневие за 38 на сто, а под 9% декларираха, че ги ядат по-малко от веднъж седмично. Като пушачи се определяха 28 на сто, а алкохол пиеха ежедневно почти 9 на сто.

 

Ключови думи:

НСИ, здравно интервю

Още по темата