Медия без
политическа реклама

НСИ отчете забележителен ръст на културата

Посещенията на театри, кина и музеи са скочили с 15-30% спрямо предходната година

23 Май 2024
Най-голям ръст бележат посещенията на театър - с над 30% спрямо предходната 2022 г.
БГНЕС
Най-голям ръст бележат посещенията на театър - с над 30% спрямо предходната 2022 г.

Традиционно в навечерието на 24 май Националният статистически институт публикува официални данни за културата в България. Те включват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радиотелевизионната дейност и производството на филми, осъществени през предходната година. На пръв поглед данните са силно оптимистични - посещенията в театри, кина и музеи бележат ръст между 15 и 30% през 2023-та в сравнение с 2022 г. 

1. Музеи

Към 31 декември 2023 г. в страната функционират 189 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, като по тематичен обхват 101 от тях са общи, а 88 - специализирани (вкл. художествени галерии). През 2023 г. движимите културни ценности, формиращи Националния музеен фонд, са 7 845 хил. фондови единици и в сравнение с 2022 г. техният брой се увеличава с 43 хиляди (0.5%). Цифровизирани са 472 хил. фондови единици, което е с 9 хил. повече спрямо предходната година.

Посещенията в музеите през 2023 г. са 4 965 хил. и съпоставени с 2022 г. се увеличават с 24.1%. В дните със свободен вход са осъществени 15.9% от посещенията (789 хиляди).

Посещения в музеите

Значително повече чужденци са посетили музеите спрямо предходната година. Чуждестранните гости се увеличават с 356 хиляди, или с 56.4%.

2. Сценични изкуства

През 2023 г. в действащите 83 театъра в страната са организирани 16 125 представления, посетени от над 2 милиона зрители. Спрямо 2022 г. представленията са се увеличили с 22.2%, а посещенията - с цели 31.5%! Средният брой посетители на едно представление е 139 и се увеличава с 9 души спрямо предходната година.

У нас понастоящем има 38 драматични театъра, които през 2023 г. са реализирали 6368 представления; 7 оперни и балетни театър с общо 1002 представления; 3 оперетни театъра с 464 представления; 24 куклени и 8 драматично-куклени театъра с общо близо 8000 представления. Трите цирка са изнесли 393 представления през 2023 г. 

През 2023 г. в страната са развивали дейност и 76 музикални колектива - 11 филхармонии и симфониети, 28 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 37 оркестъра. Представленията на тези колективи се увеличават с 37.6% спрямо 2022 година.

3. Библиотеки

През 2023 г. броят на библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици е 49. Общият им фонд се състои от 35 901 хил. библиотечни документа (книги, пeриодични издания - вестници, списания, бюлетини и др.). Регистрираните читатели са 270 хил., което е с 14% по-малко в сравнение с предходната година, но пък посещенията се увеличават с 15.7% и достигат 4 337 хиляди. 

В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ през 2023 г. има регистрирани 8 491 хил. библиотечни документа, или с 53 000 повече в сравнение с предходната година. 

4. Кина и кинопроизводство

През 2023 г. са произведени общо 145 пълнометражни, късометражни и среднометражни филма, в това число 48 за киномрежата, 92 за телевизията и 5 за други цели. Произведените пълнометражни филми са 37 (19 игрални, 17 документални и анимационен).

Кината в страната са 81, а екраните - 225, като броят им за съжаление намалява съответно с 4 и 2 спрямо 2022 година. Въпреки това посещенията ежегодно се увеличават - през последната година с 15.6%, като прожекциите са се увеличили с 2.8%. Най-активен в гледането на кино е Югозападният район, към който принадлежи и София - 27 със 122 хил. прожекции, посетени от 2 184 хил. зрители. В столицата са функционирали 18 кина със 76 екрана, в които са прожектирани 2 117 филма.

В мултиплексите са осъществени 57.2% от всички прожекции и 63.8% от посещенията на кино. В статистиката не влизат киноклубовете и подвижните кина.

Кина, екрани, прожекции и посещения

 

2020

2021

2022

2023

Кина - бр.

70

76

85

81

Екрани - бр.

215

221

227

225

Прожекции - хил.

163

210

301

310

Посещения - хил.

1 316

2 400

3 816

4 412

73 радиостанции и 113 телевизионни оператора са излъчвали в България през 2023 г. В тв ефира преобладават художествените предавания - 188.9 хил. часа, музикални - 140.1 хил. часа, спортни - 80.7 хил. часа, новини - 62.1 хил. часа, реклами - 60.4 хил. часа, а най-малко са образователните предавания - 8.4 хил. часа.

Повече информация и данни от изследванията в областта на културата могат да се намерят на сайта на НСИ и в Информационна система ИНФОСТАТ.

 

Ключови думи:

достъп до култура, НСИ

Още по темата