Медия без
политическа реклама

Водещи адвокати поискаха ВСС да оцени професионализма и етиката на Гешев

Разделението на властите е върховно достижение на демократичните общества, напомнят юристите

24 Юли 2019
Иван Гешев
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Иван Гешев

Адвокати изпратиха отворено писмо до Висшия съдебен съвет по повод интервюто, което почти сигурният нов главен прокурор Иван Гешев даде вчера за БНТ. В него юристите искат висшият кадрови орган на съдебната власт да оцени съответствието на тезите му с професионалните и етични критерии за заеманата от него длъжност.

В отговор на заявеното от заместник-главния прокурор, че не приема разделението на властите, че адвокатската професия се свежда до защита, осъществявана за пари без оглед на истината, адвокатите припомнят следното:

"Разделението на властите е върховно достижение на демократичните общества и върху този принцип се изгражда съвременната правова държава. Отричането на разделението на властите е противоконституционно и поставя под съмнение личната безпристрастност и професионалния интегритет на магистрата, който го прави.

Защитникът в наказателния процес има изключителна мисия - да брани невинния до доказване на противното гражданин пред всяка власт, пред следствието, прокуратурата  и съда. Не по-малко значима е ролята на повереника на пострадалите от престъпления лица. Дейността на адвоката се подчинява на високи етични изисквания, които налагат съобразяване с Конституцията, законите и морала. Той не е слуга на клиентите си, а борец за правото. Точно затова адвокатът, както всеки български гражданин, има  интерес от работеща според законите на страната независима прокуратура.

Конституционната роля на адвоката и значимостта на упражняваната от него професия са мотивирали законодателя да го постави наравно със съдията по уважение. Пред  всички органи на съдебната власт и пред другите институции, на адвоката се дължи уважение и съдействие като на съдия, не като на прокурор. Прокурорът и защитникът са отделни страни в наказателния процес и никой от тях няма изначален  монопол върху истината, но всеки съдейства за нейното разкриване. Омаловажаването на ролята на адвоката като защитник  обезсмисля  справедливостта на наказателното производство и е удар по авторитета на правосъдието."

Несъвместимо с принципите на правовата държава и презумпцията за невиновност е обсъждането на неприключили наказателни производства с изразни средства, които убеждават публиката във виновността на лица, които все още не са осъдени, пишат още адвокатите, сред които Александър Кашъмов, Михаил Екимджиев, Мария Шаркова, Емилия Недева и др. "Това делегитимира правосъдието в очите на обществото . Всеки, който нарушава грубо правото на обвиняемите да се считат невинни до доказване на противното, дори да понесе дисциплинарно наказание, трябва е наясно и с личната морална отговорност за присъдените от българските съдилища и от Европейския съд по правата на човека обезщетения, които гражданите  плащат за неговите грешки", изтъкват те. И завършват: "Намираме, че е в интерес на  българската държава най-висшите по длъжност прокурори, да се въздържат от внушения, които игнорират конституционните принципи, принизяват ролята на адвоката или поставят под съмнение разделението на властите. Прокурорите трябва  да  бъдат истински гаранти за върховенството на закона,  независими от конюнктура, политически и корпоративни влияния. В противен случай не са в състояние да отговорят на  професионалните и етични стандарти за магистрати".

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата