Quantcast

Медия без
политическа реклама

Шестима кандидатстват за генерален директор на БНР

Документи са дали Светослав Костов, Митко Димитров, Валерий Тодоров, Даниела Манолова, Александър Велев и Анета Милкова.

28 Май 2019
Нова тв

6 човека са подали документи за генерален директор на Българското национално радио, съобщава БГНЕС. Своите концепции са дали Светослав Костов, Митко Димитров, Валерий Тодоров, Даниела Манолова, Александър Велев и Анета Милкова.

Пред БНР председателят на СЕМ София Владимирова уточни, че предстои да се назначи техническа комисия, която ще проверява документите на кандидатите за съответствие със закона и за допустимост. За кандидатите за генерален директор на БНР се изисква не по-малко от петгодишен трудов стаж в радио.

Мандатът на генералния директор на БНР Александър Велев изтича на 29 май, но съгласно промяна в Закона за радиото и телевизията той ще изпълнява своите правомощия до встъпване в длъжност на нов генерален директор.

Според приетия от Съвета за електронни медии график за провеждане на конкурса до 18 юни СЕМ оповестява на интернет страницата си кандидатите, които са допуснати до участие в процедурата, а до 24 юни - на тези, които са допуснати до изслушване.

За изслушванията са предвидени датите 26 и 27 юни. На 28 юни СЕМ определя с решение кандидата, избран за генерален директор на БНР. Ако никой от кандидатите не получи най-малко три гласа, един час по-късно се насрочва второ заседание. В случай че на него не бъде избран генерален директор, един час по-късно се насрочва отново заседание. Ако и на третото поредно заседание не бъде избран генерален директор на БНР, процедурата се прекратява. 

Началото на процедурата Съветът за електронни медии даде на 9 май. Тогава беше обявен и изборът на генерален директор на БНТ.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?