Медия без
политическа реклама

Недостигът на лекари е най-голям в Благоевград, Кърджали и Хасково

Нужни са 17 000 медицински сестри в страната, липсват джипита и психиатри

29 Ноем. 2023
Илияна Кирилова

България продължава да поддържа относително добри съотношения между население и брой медицински кадри в сравнение с общата картина в европейските страни. Съществуват обаче сектори с много голям глад за специалисти. Най-драматично е положението с недостига на медицински сестри, където са необходими над 17 000 нови кадри. Не достигат и общопрактикуващите лекари, както и психиатрите. 5 области на страната концентрират основния кадрови ресурс,  в останалите лекари и сестри не достигат. 

Това показва анализ за недостига на медицински специалисти в здравеопазването, изготвен от Съвета за икономически анализи. Съветът бе създадени при служебния кабинет като консултативен орган, като обединява икономисти от университети у нас и в чужбина. 

Конкуренцията за медицински специалисти в глобален мащаб става все по-оспорвана, като по прогнозни данни недостигът на кадри се очаква да достигне 15 млн. души през 2030 г. Въпреки сериозните проблеми в сектор здравеопазване, на този фон България успява да се представи над медианата в ЕС по показател общ брой на лекарите на 100 000 души население. По този показател през 2021 г. страната ни отчита 429,6 души при медиана за включените в изследването страни от 402,5. При отделни специалности обаче картината е обратна – страната ни се представя по-зле от средното за европейските страни. 

При лекарите най-голям е недостигът при джипитата. Спрямо средното ниво в ЕС недостигът се оценява на 1000 души. Това представлява 25% от общия брой общопрактикуващи лекари в момента у нас. Много голям е дефицитът при психиатрите. Не достигат 460 лекари с тази специалност – 70% недостиг спрямо общия им брой. България се представя по-добре от средното в ЕС при акушерките, но и тук има какво да се желае спрямо препоръките на СЗО. 

На този фон гладът за медицински сестри у нас е огромен. При медиана от 633,3 сестри на 100 000 души население в Европа у нас съотношението е 419 на 100 000. За да се достигнат средните за Европа нива, са необходими 16 900 специалисти или 60% от броя на действащите в момента медицински сестри. Ако България иска да изпълни препоръката на СЗО за съотношение сестри към лекари от 3:1, нуждата е още по-сериозна – 29 000 сестри. Всичко това означава нужда от целенасочена политика за обучение на такива специалисти, изтъкват анализаторите. 

РЕГИОНАЛНИ РАЗЛИЧИЯ 

Анализът потвърждава съществуването на големи регионални различия в достъпа до здравеопазване. Едва 5 от областите на страната се представят по-добре от средното в Европа по брой медицински специалисти, при всички останали нивото е под средното. Най-голям е недостигът на лекари в областите Благоевград, Кърджали и Хасково. При медицинските сестри няма област в страната, която да е достатъчно добре обезпечена. Недостиг има почти във всички области и за джипита. Единствената област, в която джипитата са над медианата, е Пловдив. Пълният доклад с много регионални приложения може да бъде  прочетен на сайта на съвета. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

медицински сестри

Още по темата