Медия без
политическа реклама

Засега едно училище е в готовност да обучава дистанционно

Към момента няма възникнала необходимост от работата на дистанционни центрове, казват от МОН

Илияна Кирилова

Към момента едно училище у нас е в готовност да осъществява дистанционно обучение или електронно обучение от разстояние за ученици от други училища. Това става ясно от отговори на просветното министерство на въпроси на "Сега" във връзка с готовността за осигуряване за онлайн обучение на децата и младежите, които изберат да учат от вкъщи. Това е най-голямото училище в страната - 18-то СУ "У. Гладстоун" в столицата.

Заради ситуацията с коронавируса у нас в началото на учебната година бе променен както училищния закон, така и наредбата за организацията на дейностите в училищното образование. С поправките бяха уредени подробностите около обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Първоначално идеята бе учениците да могат да се обучават онлайн до 30 дни, ако по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с медицински документ, присъственото обучение крие рискове за здравето и живота им. В последствие обаче бе дадена възможност за обучение от разстояние и по личен избор на родителя или детето, но след решение на регионалното управление по образованието.

Въпросното е-обучение следва да се осъществява от училището, в което са записани учениците, но ако то няма такава възможност - от друго училище, което предлага такова обучение, което ще се определя от РУО-то. Намерението на МОН бе да утвърди списък от 15-ина училища - дистанционни центрове, които да предлагат както обучение за разстояние, при което ученикът запазва класа си, но се обучава в друго школо, така и дистанционна форма, в която ученикът сменя изцяло класа и училището си.

В отговор на въпрос на депутата Теодора Халачева просветният министър Красимир Вълчев отговаря, че МОН е проучило готовността и нагласите на отделни училища да се превърнат в центрове, предлагащи както дистанционна форма, така и ОРЕС, за учениците, за които собствените им училища не могат да осигурят обучение. "В резултат е съставен списък от 15 училища, посочени от РУО - 7 от тях са на регионален признак за обучение в основната степен и 8 - с възможности да обучават в различни профили", отговаря министърът и допълва, че всъщност към момента всяко училище обучава своите ученици и в този смисъл не е възникнала необходимостта да стартира дейността си такова "училище-дистанционен център".

Запознати коментират, че след като са разбрали, че принципът "парите следват ученика" ще се запази при онлайн обучението, т.е. чуждото училище ще получи средствата, отредени за дадения ученик, повечето школа са се организирали и са започнали да предоставят обучение от разстояние за възпитаниците си, които са пожелали да останат да учат у дома. Към момента за 1114 ученици от различни класове в цялата страна, след подадени заявления е осигурено ОРЕС от училищата, в които са записани, става ясно от отговора на министър Вълчев на депутатския въпрос. Половината от тях са по здравословни причини, половината - по желание.

Просветният министър Красимир Вълчев поясни пред "Сега", че е твърде вероятно въпросните 15 училища да не заработят като дистанционни центрове, просто защото реално от тях няма необходимост. "18-то училище до 1-2 седмица би могло да поеме ученици, които да обучава от разстояние", коментира той. По думите му училищата, чиито ученици са избрали онлайн формата, избират най-вече два от трите варианта за подобно обучение - индивидуални уроци с учителите си (наскоро бе уредена възможността преподаватели да могат да преподават до 10 часа допълнително срещу допълнително заплащане) и използване на асинхронния метод - възлагане на определени задачи и проследяване на изпълнението им. Третата възможност за синхронно обучение, при което чрез камера реалната класна стая се свърза с дома на ученика и при която детето само слуша, без да взема участие, се ползвала по-рядко от училищата. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата