Медия без
политическа реклама

Университети допускат абсурдни защити в ключови специалности

Преподавател от УАСГ води 5-годишни съдебни битки, избягвайки опасни прецеденти за висшето ни образование

Университетът по архитектура е допуснал незаконен конкурс, но нарушението е санкционирано.
УАСГ
Университетът по архитектура е допуснал незаконен конкурс, но нарушението е санкционирано.

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е допуснал абсурдно проведен конкурс за "главни асистенти". Нарушението в крайна сметка е санкционирано, но не благодарение на висшето училище и министерството на образованието, а на преподавател, чийто 5-годишни съдебни битки да се избегнат прецеденти, опасни за българското висше образование, се увенчават с успех. За това разказа пред "Сега" самият преподавател доц. Тодор Цигов.

Става дума за незаконосъобразен конкурс от края на 2018 г. за двама главни асистенти към катедра История и теория на архитектурата в Архитектурния факултет, където доц. Цигов преподава до пенсионирането си през м.г. Кандидатите, дотогава асистенти със срочен трудов договор, са представили дисертации на архитектурна тематика. Те обаче са защитени пред научни журита в инженерния Строителен факултет, и то по специалност от обществените науки. Това нарушава Закона за развитие на академичния състав, изискващ от кандидатите освен да отговарят на минималните национални изисквания да имат и степен "доктор", съответстваща на обявения конкурс, при специалностите от регулираните професии като архитектурата. "Така се създаваше прецедент, обезсилващ законови защити за регулираните професии, опасен за българското висше образование и наука. Той допускаше лекар да защити дисертация в Художествена академия - човешкото тяло се изучава и там, или юрист да защити дисертация по журналистика - като база за академично развитие. Подобни дисертации са легитимни, но са недопустими в конкурси при регулираните професии", обяснява доц. Цигов.

За щастие Комисията по академична етика към МОН, сезирана от него, постановява, че конкурсът е незаконосъобразен и след дълга съдебна битка за изпълнение на това решение при служебното правителство МОН издава заповед за отмяна на административните актове, оформили резултатите от конкурса. Единият кандидат междувременно се пенсионира, но другият оспорва и новата заповед - веднъж атакува самата заповед на министъра пред Административен съд София-град (АССГ), втори път - в Софийския районен съд (СРС) съди УАСГ. Мотивите пред СРС са, че е уволнен незаконно, понеже министърът не е страна в трудовия договор и няма право да се намесва и да отменя допълнителното споразумение към договора. "С това възникна опасност от втори прецедент, още по-негативен за българското висше образование: ако резултат от академичен конкурс се оформи с допълнително споразумение към трудов договор, министърът би загубвал законово право на контрол над конкурсната процедура", казва доц. Цигов. В крайна сметка незаконно станалият главен асистент губи делото в СГС на втора инстанция, а при обжалване на трета инстанция Върховният касационен съд потвърждава окончателно решението на СГС. "Така опасността от втория прецедент бе предотвратена - с мое активно участие", казва доц. Цигов.

"До каква степен предотвратяването на опасността от прецедентите се дължи на мен, може да съдим по факта, че на последното, решаващо заседание на Върховния административен съд на 11 януари 2023 г. МОН не изпрати процесуален представител; и аз защитавах като частно лице интересите на българското висше образование и наука", посочва той. "Тъй като в България няма прецедентно право, посочените прецеденти не биха били опасни за съдебната система, освен по линия на това, че и юридическата професия е регулирана. Те обаче, ако не бяха предотвратени с мое участие, щяха да разкрият нови възможности за академична корупция, защото на тях - като на съдебни - биха се позовавали "академични играчи" за действия отвъд закона. Но вследствие и на активната ми позиция се създадоха противоположни съдебни прецеденти, утвърждаващи законността в академичните среди", заключава доц. Цигов.

 
Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата