Медия без
политическа реклама

Учениците ще отсъстват по семейни причини до 5 дни наведнъж

Родителите ще подават по електронен път заявление до класния ръководител

13 Март 2024
Учениците ще могат да отсъстват по семейни причини 5 дни повече.
Илияна Кирилова
Учениците ще могат да отсъстват по семейни причини 5 дни повече.

Дългоочакваното увеличение на дните, в които ще може един ученик да отсъства от училище по семейни причини, е факт. Досегашните три с молба до класния и 7 с разрешение от директора (общо до 10) стават 15. 

Това ще се случва с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител, реши правителството, одобрявайки промените в наредбата за приобщаващото образование, предложени от МОН по настояване на родители. 

Най-много 5 от тези 15 дни могат да бъдат използвани наведнъж, уточнява се още в наредбата. Целта е да бъдат избегнати злоупотреби, както и голямо изоставане на учениците с материала.

"След проведено широко обществено обсъждане бе взето решение, че ученик може да отсъства по семейни причини до 5 дни наведнъж", съобщават от МС. До момента децата имаха право да отсъстват от училище по уважителни причини до 3 дни с бележка до класния ръководител и до 7 дни - с писмено заявление до директора, като нямаше ограничение дали дните да се вземат накуп или не. 

"С промените се дава възможност на родителя самостоятелно да взема решение по отношение на отсъствията на своето дете от образователната система в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение и др. Това вече ще се случва в уведомителен режим по отношение на училището чрез класния ръководител, а не в разрешителен от директора", посочват още от МС. За да бъдат извинени занапред отсъствията на учениците, ще е нужно писмено заявление от родител до класния ръководител.

С оглед въведената дигитализация на медицинския документ за уважаване на отсъствията по медицински причини в наредбата се уточнява и редът на подаване на този документ. Това ще става по електронен път, с което се преустановява представянето му на хартиен носител от родителя в училището, като така се облекчават и родителите, уточняват от МС.

В хода на общественото обсъждане са взети предвид още две предложения, които са отразени в наредбата и са свързани с настъпили промени в законови и подзаконови нормативни актове, издадени от различни министерства. Първото се отнася до заниманията по интереси в областта на спорта, а второто - до отпадане на ограничението за предоставяне на някои социални услуги в образователната система. Такива вече ще могат да се предлагат и в институции в системата на предучилищното и училищното образование, стига да са съобразени с физическото, здравното и психическото състояние на детето, както и с неговите индивидуални потребности.

 

Родители тръпнат в очакване на промените в наредбата за приобщаващото образование, предвиждащи увеличаване от 10 на 15 на дните, в които родителите могат да извиняват отсъствията на децата си по семейни причини.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

отсъствия, ученици

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?