Quantcast

Медия без
политическа реклама

И Гешев се намеси в спора за 20-те млн. лв. за вузовете

Казусът със средствата отива в Конституционния съд, въпреки че депутатите са на път да го поправят

Илияна Кирилова
Обвързването на финансирането на вузовете с нова методика за атестация на МС нарушава академичната автономия, смята Гешев

Въпреки че е на път да се разреши от депутатите, казусът с допълнителните 20 млн. лв. за вузовете и с атестацията на преподавателите стигна и до Конституционния съд, след като в него се намеси главният прокурор Иван Гешев. По повод призива на представители на академичната общност, днес той е сезирал Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текст от Закона за държавния бюджет, съобщиха от прокуратурата.

Както "Сега" многократно писа, става дума за параграф 17 от преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета за 2022 г. - в него бе записано, че университетите ще получат въпросните 20 млн. лв. при условие - ако приведат критериите за атестиране на академичния състав, записани в правилниците им, в съответствие с нова методика за атестиране на МС. Срещу това обаче се надигна сериозно брожение от ректори, преподаватели и юристи, според които по този начин се нарушава академичната автономия на вузовете, тъй като критериите за атестация по закон се приемат от самите висши училища във вътрешните им правилници, а не от МС. Преподавателите не са съгласни и с това, че новите национални правила за атестация се прокарват през задния вход - през преходните разпоредби на закона за бюджета, а не както си му е редът - с промени в закона за висшето образование, които да бъдат подложен на задължително обществено обсъждане.

Подобна позиция изразява и Гешев, въпреки че в последните седмици депутатите осъзнаха гафа си, а миналата седмица на първо четене бюджетната комисия одобри въпросният текст да бъде променен, а вузовете да получат средствата си без условия.

В искането на Гешев към КС се посочва, че обвързването на финансирането на държавните висши училища с изискването за "привеждането на критериите и показателите в правилниците за атестиране на академичния състав в съответствие с методика, определена с акт на Министерския съвет" нарушава академичната автономия, с която според Конституцията се ползват висшите училища. "Упражняването на законодателно правомощие за контрол върху дейността на висшите училища, като се заобикалят разпоредбите на Закона за нормативните актове, изискващи провеждането на обществено обсъждане при изменение на закон, респ. без да бъде поискано становището на академичната общност, накърнява принципа на правовата дърва", пише Гешев. Според него привеждането на правилниците на висшите училища в съответствие "с методиката, определена с акт на Министерския съвет" следва да се извърши с промяна в правилниците за дейността на висшите училища, което е правомощие на Общото им събрание.

Главният прокурор смята, че има "непреодолима неяснота относно волята на законодателя", визирайки параграф 17 от преходните и заключителните разпоредби на закона за бюджета - "Народното събрание препраща към бъдещи, "допълнителни", задължителни критерии за "оценка приноса на всеки член на академичния състав", изработени от Министерски съвет по "методика, определена с акт на Министерския съвет", което според Иван Гешев противоречи на задължителните критерии за оценка на членовете на академичния състав на висшите училища, записани в закона за висшето образование.

"Обществените отношения, свързани с конституционното задължение на държавата да "насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и квалификация" и начина, по който следва да "упражнява контрол върху всички видове и степени училища", е предоставено на Народното събрание, което единствено има правомощия да приема, изменя, допълва и отменя законите", допълва той.

 

Държавните университети да могат да получат планираните за т.г. 20 млн. лв. за увеличение на заплатите на своите преподаватели без условия. Това решиха депутатите от бюджетната комисия, приемайки единодушно на първо четене промени в закона за бюджета за т.г.,

 

Драматично Общо събрание се е провело днес в Софийския университет. На него по предложение на Философския факултет извънредно като допълнителна точка преподавателите са обсъдили новите правила за академично израстване и за атестиране, предложени от просветния

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 2 април?