Quantcast

Медия без
политическа реклама

Регионалното министерство иска 4.3 млрд. лева за нови мантинели

Нова наредба предвижда над 16 000 км шосета и улици да бъдат обезопасени за 15 години

Над 16 000 км мантинели трябва да бъдат поставени  по републиканската пътна мрежа.  Това предвижда проектонаредба за "ограничителите системи", пусната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за обществено обсъждане.

Експертите на МРРБ  са установили, че липсват или трябва да бъдат подменени предпазни съоръжения по протежение на 16 200 км , което би струвало над 4.3 млрд. лева. Естествено, колосалната сума и обем на работата изискват много време, затова в проекта се предлага програмата за обезопасяване на шосетата да се разпише за 10-15 години. Това означава всяка години да се монтират средно по 1100 км  мантинели, буфери, колчета.  

Проблемът с липсващите и негодните мантинели е много стар и периодично излиза на дневен ред - обикновено когато стане някоя тежка катастрофа.  Целта на наредбата е да се повиши "безопасността на пътната инфраструктура чрез предотвратяванена навлизането на моторни превозни средства в насрещното движение, излизане от платното за движение, намаляване броя пътнотранспортни произшествия и тяхната тежест, обезопасяването на опасни места и участъци от пътя. Цели се също и предпазване на неучастващите в движението лица, които се намират в обекти и съоръжения встрани от платното",  пише в мотивите. 

Обезопасяването ще върви по дългосрочна програма, която трябва да бъде приета най-късно година след приемане на наредбата, като всяка година ще се актуализира. За републиканските пътища се предлага срокът на обновяване на предпазните системи да е 10 години, а за общинските пътища и за улиците - три петилетки.

 От Агенция "Пътна инфраструктура" твърдят,  че по 40% процента от шосетата ъществуващите прегради трябва да бъдат подменени. Разбивката по видове пътища изглежда така - 1028 км са автомагистрали, 2306 км – първокласни, 3215 км – второкласни, малко над 9400 км са третокласни пътища, а останалите  километри са пътни връзки и кръстовища. 10-годишната програма за всички тях ще глътне малко над  3 млрд. лв. без ДДС (изчисленията са по сегашни цени и са условни, тъй като никой не знае как се развиват инфлационните процеси в следваРазчет на средствата, необходими за финансиране на дейноститещото десетилетие).

Отделно трябва да се предвиди и обезопасяване на общинските пътищи и улиците в населените места. По данни на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ става дума за монтаж на 2286  км мантинели по уличната мрежа  и на 4650 км по общинските шосета, за което са необходими близо 1.3 млрд. лв. без ДДС.

 

Проектът определя видовете и типовете ограничителни системи, техническите изисквания, критериите  за техния избор и прилагане. Уреждат се и условията, редът и изискванията при изготвянето на проект за изпълнение на такива системи. 

Очаква се прилагането на наредбата да помогне за намаляване броя на загиналите и ранените по пътищата, обясняват от МРРБ.

Авторите на проекта не посочват източници на финансирането. Но се подразбира, че очакват всяка година в държавния бюджет да бъдат планирани съответните средства - под 300 млн. лева в началото, а  от щестата година нататък  - по над половин милиард годишно.  

Ключови думи:

мантинели, колчета, МРРБ

Още по темата