Медия без
политическа реклама

Отпадна разрешителното за строеж за соларни панели на покрива

Все още не е ясно дали законовата промяна ще важи за програмата, финансирана от плана за възстановяване

Илияна Кирилова

Поставянето на соларни панели на покривите на къщи или други сгради за собствено ползване няма да изисква изработване на инвестиционен проект и изваждане на разрешително за строеж. Така домакинствата ще избегнат тежките бюрократични процедури при монтиране на фотоволтаици за произвеждане на ток от слънцето.

Депутатите гласуваха окончателно промените в Закона за устройство на територията, с които инсталирането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за производство на електроенергия или за затопляне на вода в урбанизирани територии с мощност до 20 киловата минава на уведомителен режим, когато получената енергия ще се използва само за собствени нужди на потребителя.  Законовите промени бяха подкрепени от всички парламентарни партии.

След гласуването един от вносителите - Владислав Панев от "Демократична България", коментира във "Фейсбук":  "Това е реформа, за която с колегите от Демократична България се борим от миналия парламент и най-после е факт. През последните години себестойността на енергията от солари се понижи до рекордно ниски нива. Заради сложните процедури обаче от това се възползват основно големи инвеститори. Затова и за разлика от други държави, у нас ситуацията е обърната - почти всички мощности са на полето, а не върху покривите."

Монтирането на покривни централи на еднофамилни къщи и вили ще става само с уведомление към главния архитект и към ЕРП-то, след като инсталацията започне да функционира. "Административната тежест, която хората трябва да извървят  - строително разрешение, проектантска документация, въвеждане в експлоатация - ще отпадне. Вместо строително разрешение ще има уведомителен режим, вместо проектантска документация ще има линейни схеми. А техническото приемане на обекта ще се случва с декларативен режим, като собственикът ще декларира заедно с изпълнителя пред общината", разясни депутатът от ГЕРБ Жечо Станков. 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

Законовата промяна се случва седмици преди старта на програмата, с която домакинствата ще получат безвъзмездна помощ от плана за възстановяване за изграждането на фотоволтаични системи за производство на ток за лично потребление, както и за системи за затопляне на вода чрез слънчева светлина.

Все още не е ясно дали облекчената административна процедура с промените в ЗУТ ще важи при кандидатсването за финансова помощ по тази програма. Насоките за достъп до помощта са публикувани за обществено обсъждане, което трябва да приключи до 23 януари, и те не включват направените законови промени. Някои депутати увериха, че улеснената процедура все пак ще бъде отразена в условията за кандидатстване. Енергийният експерт Балин Балинов от "Грийнпийс" обаче обяви пред БНР,  че безвъзмездното предоставяне на пари за фотоволтаични системи ще става по неактуализирания закон, който затруднява поставянето им. Балинов прогнозира 6-месечно "бюрократично приключение" за хората, които искат да се възползват от безвъзмездна помощ.

За закупуване на слънчеви инсталации за подгряване на вода ще се отпускат до 1 960 лв. А за закупуване на фотоволтаични системи до 10 киловата, включително със системите за съхранение на електрическа енергия, ще се финансира до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

По предварителни оценки около 10 хиляди домакинства ще могат да монтират соларни системи за собствени нужди с пари по плана за възстановяване. Общият размер на безвъзмездното финансиране е 59.8 млн. лева, от които 49.9 млн. лв. са ‬‬от Европейския съюз и 9.9 млн. лева от националния бюджет.

Една от най-големите пречки за кандидастване е, че пари няма да се дават авансово - кандидатът първо трябва да покрие сам разходите, а впоследствие те ще му бъдат възстановени.

Друго условие за получаване на парите е досега жилището да се е отоплявало на печка с дърва и въглища, котел или друг вид неефективен източник. Кандидатите ще трябва да представят фактури за потребление на електрическа енергия на жилището за период от 6 месеца преди доставката и монтажа на соларните системи или справка за период от половин година от доставчика на електрическа енергия. А също така удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност. Отделно от кандидатите за безвъзмездна помощ се изисква да нямат неплатени данъци и осигуровки и да не са осъждани. Ако соларите ще се инсталират в многофамилни жилищни сгради ще се иска решение на Общото събрание на етажната собственост. 

Класирането на проектите ще става по точкова система. Максималният брой точки, който един проект може да получи, е 15. Повече точки ще получават кандидатите, чиито слънчеви инсталации ще се ползват от повече хора – домакинства с 4 и повече лица получават максималния брой от 5 точки по този критерий.

Все още критериите за кандидатстване не са одобрени окончателно. До 23 януари се провежда процедурата за обществено обсъждане.

Още по темата