Медия без
политическа реклама

МРРБ не бърза да провери има ли плажни фантоми в Царево

Природозащитници алармират, че се готви неверен устройствен план на морската община

19 Февр. 2022
Природен парк "Странжа", плажът Силистар - от актуализирания устройствен план на община Царево зависи дали ще бъдат опазени от застрояване.

Готвеният  устройствен план на морската община Царево може да се окаже, меко казано, неточен. За това алармира Борислав Борисов от групата "Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг".  Природозащитниците не за първи път обръщат внимание, че в проекта има смущаващо завишени данни за дължината и за площта на плажната ивица, които може да оправдаят по-голямо бъдещо застрояване. 

Изработването на актуализиран ОУП (общ устройствен план) се точи от години,  но процедурата още е далеч от финал. Възложител е  Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), а изпълнител е дружеството "Форум Александрови". През пролетта на 2020 г. проектът стигна до обществено обсъждане и заваляха критики, вкл. от Министерството на околната среда, за дефекти в екологичната оценка. МРРБ изпрати забележките на изпълнителя, за да се съобрази с тях. Оттогава движение няма. Сега, близо две години по-късно, става ясно, че фирмата, разработваща актуализацията на ОУП-а на община Царево, е поискала допълнително държавно финансиране.

От МРРБ обясняват, че искането на „Форум Александрови“ за още пари е заради настъпили промени в границите на Защитена зона "Ропотамо". С решение на МС от миналия август площта на защитената зона е увеличена и тя вече влиза в териториалния обхват на община Царево. Заради това изпълнителят трябва да преработи "историческия" ОУП. .  

"Огромният проблем обаче е в качеството на изпълнение на задачата дотук", коментира Борислав Борисов. Ето какви несъответствия е открил той в проекта, ровейки се из публично достъпни източници и регистри: 

В плана за развитие на община Царево за 2014-2020 г. е посочено, че дължината на плажовете е 9184 м. В доклада за екологична оценка на проекта за ОУП, изготвен от "Форум Александрови", пясъчната крайбрежна ивица "пораства" над два пъти  - на 25 081 м. В проекта четем още: "Скалистият морски бряг също притежава определен рекреационен капацитет, който на този етап не може да бъде изчислен, тъй като няма достоверни данни за общата дължина на скалистия бряг". Нормата е 1.5 м/посетител. 

Но разминаванията с данните не спират дотук. От "Форум Александрови" стигат до обобщението, че: "От общо 69.25 км брегова ивица 52.47 км са заети от пясъчни плажове, а 9.52 км е скалист бряг".  Въпреки че преди това авторите на плана са признали, че липсват достоверни данни за скалистия бряг, и сами са написали двойно по-малко число за плажовете -  25 километра.

Има и още смущаващи детайли. Например за плажа "Ахтопол Север". Това е същият злощастен плаж, където неотдавна багер разора дюни, а впоследствие РИОСВ-Бургас глоби нарушителя с „колосалните“ 1000 лв. за безчинството, припомня Борислав.  

Въпросният плаж е даден под наем/концесия, като Министерството на туризма го е разделило на две зони - западна и източна. От документи, публикувани на сайта на МТ, се вижда, че активната плажна площ на двете зони е общо 55 194 кв.м. МТ посочва, че цитираните данни са взети от кадастралните карта и регистри. 

Но данните, с които работи "Форум Александрови", вероятно са други. Според тях "Ахтопол Север“ разполага със 104 370 кв.м. активна плажна площ + 60 960 кв.м. дюни + 42 477 кв.м скалист бряг. А в графата „обща плажна ивица“ кой знае защо се мъдри 0 - кръгла нула. Всеки може да види, че за другите плажове в тази графа архитектите сумират: пясъчен плаж + дюнни комплекси + скалист бряг/каменист плаж.

Карти и числа

Заради тези "странности" в проекта за ОУП Борислав Борисов отправя до МРРБ питане по Закона за достъп до обществена информация има ли манипулиране на данни. Получава отговор, подписан от Елисавета Кисьова, шеф на правната дирекция в министерството, който гласи, че с числата всичко би трябвало да е точно, защото се базират на официална информация от държавни институции. 

"Относно твърдението за наличие на манипулация на данни, свързани с границите и площите на плажовете, следва да се има предвид, че всички изходни данни за изработване на проекта са изискани и предоставени по официален път от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), и следва да представляват официална информация за територията на община Царево от кадастралната карта и кадастралните регистри, както и от специализираните кадастрални карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от ЗУЧК."

Същото твърдят и архитектите, работили по ОУП-а - ползват само официални данни. „Форум - Александрови“. „Имаме специализирани карти, официално подадени от Агенция по кадастъра", категорична е арх. Светлана Александрова. 

Но Борислав Борисов твърди, че според кадастралната карта на „Ахтопол-Север“ дължината на бреговата линия на плажа е 1351 метра,  а в проектоплана, писан от „Форум Александрови“, дължината е 3841 метра. Което прави 284% увеличение. За активната плажна площ разминаването е "само" със 189 процента. 

Вместо да провери откъде идват несъответствията, отговорното министерство подхожда чиновнически. Въпросната началничка на правната дирекция в МРРБ пояснява, че си има процедури - когато проектът за ОУП стигне до обсъждане, тогава Агенцията по кадастър трябва да сравни данните и да каже верни ли са или не.  Което означава, че ако "случайно" спецовете по кадастъра открият неточности, проектът няма да бъде приет и всичко ще се върне в начална позиция. "В процеса на съгласуване, както и при разглеждането на проекта от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, следва да е налице становище на АГКК въз основа на извършена проверка за точното отразяване на кадастралната информация", се посочва в отговора на правната дирекция на МРРБ.

 

До какво могат да доведат "неточностите" 

В Наредба № 7 на МРРБ пише, че териториите за отдих  се определят и планират с устройствени схеми, общи и подробни устройствени планове, като се съобразява капацитетът на основния рекреационен ресурс, за което се спазват следните показатели: за морски плаж - 8 кв.м на човек. Завишените данни за бреговата ивица в проекта за ОУП на Царево водят към извода, че по плажовете на територията на общината има място едновременно за 75 274 летовници, а в частност плаж "Ахтопол Север" може без проблем да събере 13 000.

Или по-просто казано: оправдава се бъдещо мащабно урбанизиране в общината - с основание, че брегът разполага с огромен и нереализиран капацитет за плажуване. А хората, които идват тук през лятото, добре знаят, че плажовете се препълват. 

Авторите на проекта са посочили също, че  "че вилните зони имат собствен рекреационен капацитет и те не се отчитат при сравнението с капацитета на плажовете”. Но според наредбата на МРРБ почиващите и живеещите във вилните зони би трябвало също да бъдат смятани, което е логично - нали и те ходят на плаж.  

"Изглежда, че от любовта между МРРБ и община Царево се е родил нов, неизвестен на редовните туристи плаж, ширнал се на няколко десетки хиляди кв. метра", коментира с горчива ирония природозащитникът, като се надява министър Гроздан Караджов да вземе мерки.

 

Засечки 

Проектът, който бе представен за обсъждане през март 2020 г., предвиждаше застрояване на 835 дка в парк "Странджа", като от тях 678 дка в крайбрежни зони - в Резово, Синеморец, Варвара и Ахтопол. Той  бе върнат на изпълнителя за преработка, след като срещу него се появиха огромен брой възражения - над 1100 граждани и организации изпратиха становища. Сред възразилите се нареди и Министерството на околната среда и водите, което установи, че Докладът за екологична оценка (ДЕО) и Докладът за оценка на степента на въздействие (ДОСВ)  са направени върху два различни по своето съдържание проекта.

И неправителствената организация "Зелени закони" отчете странни разминавания в данните при планирането. Например за капацитета на плажовете - през 2008 г. в ДЕО той е оценен на 43 хиляди души за 344 декара активна плажна площ, а в проекта от 2019 г. - на 75 хиляди души за 602 декара активна плажна площ.

Още по темата