Медия без
политическа реклама

Хазната закъсва с приходите от ДДС

Постъпленията от основния данъчен източник за бюджета са под нивата от миналата година

Хазната започна да закъсва с постъпленията от най-големия си източник на приходи - данъка върху добавената стойност. Финансовото министерство отчете, че за първите четири месеца на годината от ДДС в бюджета са влезли 4,905 млрд. лв. Това е със 143,5 млн. лв. (2,8%) по-малко от събраното за същия период на миналата година, въпреки общата инфлация и ръста на брутния вътрешен продукт на страната.

Причина за негативната тенденция е спад в приходите от ДДС от внос. В сравнение с първите четири месеца на миналата година, сега постъпленията са със 7% по-малко и достигат 1,921 млрд. лв.

Най-значително е намалението на налога от вноса на горива и смазочни материали, промишлени доставки и транспортно оборудване, съобщава финансовото министерство. Постъпленията от ДДС са паднали и заради по-ниската цена на внасяния суров петрол. От МФ не посочват с колко е паднала цената към април, но в доклада им от месец март разликата бе 44% (от 97,7 долара за барел средно за първото тримесечие на 2022 г. до 54,1 долара за барел средно за същия период на 2023 г.) 

Наскоро шефът на Агенция "Митници" Павел Геренски информира депутатите от бюджетната комисия за значителен спад не само на цената, но и на количествата суров петрол, който внася "Лукойл Нефтохим" - основно перо в събирания от митниците ДДС. За първите четири месеца на годината бургаската рафинерия е внесла с 223 млн. кг или 11% по-малко суров петрол, но в стойностно изражение свиването е с 43%. Митниците отчитат спад и във вноса на дизелово гориво и други петролни продукти, а също и на метали.

През първите четири месеца на 2023 г. се наблюдава понижение на ДДС от внос на всички икономически групи стоки с изключение на групата „Храни и напитки“, става ясно от данните на МФ.

И докато данъчните приходи от внос падат, то българският износ като цяло върви нагоре, а с това и декларираният за възстановяване ДДС. Това е и причината през първите три месеца на годината постъпленията на ДДС от сделки в страната да бяха по-ниски от тези през миналата година. Към края на април събраният ДДС от сделки в страната излиза на нивото от предната година - 2,983 млрд. лв. 

За първите четири месеца на годината възстановеният ДДС на износители е 2,262 млрд. лв., което е с 18,3 % повече от миналата година, посочва МФ. "За периода при 22 дружества е отчетен ръст над 10 млн. лв. на декларирания за възстановяване ДДС. Само от тези дружества декларираният за възстановяване ДДС е 760 млн. лв., което е с 584 млн. лв. (ръст от над 300 %) повече спрямо същия период на миналата година. Основната дейност на тези дружества е търговия с горива, електроенергия, специална продукция и лекарства", се казва в отчета на МФ.

За по-ниските приходи от ДДС вина имат и приетите от второто полугодие на миналата година намалени ставки от 9% за парно и природен газ, както и въвеждането на нулева ставка за хляб и брашно. Загуба за бюджета носи и и увеличението на прага за регистрация по ЗДДС от 50 хил. лв. на 100 хил. лв. от 1 януари тази година.

В крайна сметка благодарение на по-добрите постъпления от данъка върху доходите на гражданите и от данък печалба на фирмите общите данъчните приходи за първите четири месеца на годината излизат с около 6,5% по-високи от миналата година и в края на април достигат 9,879 млрд. лв. 

При липсата на приет нов бюджет за тази година и поредно удължаване на действието на бюджета от миналата година, държавата месечно може да харчи 1/12 част от миналогодишните разходи, но не повече от събраните приходи за съответния месец.

Ключови думи:

ДДС, държавен бюджет

Още по темата