Медия без
политическа реклама

Гастарбайтерите ще плащат данъци за доходите си в Германия

Промяна в спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане ще засегне най-вече сезонните работници

24 Март 2024
Сезонните работници ще бъдат най-засегнати от промяната в спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане с Германия.

Много българи, които получават доходи от Германия, ще бъдат засегнати от промени в спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между двете страни, предупреждават данъчни консултанти. Промените са в сила от 1 януари, т.е. ще засегнат облагането на доходите, получени тази година, но които ще се декларират през 2025 г.

Едни от най-потърпевшите ще са сезонните работници, които работят по няколко месеца в Германия. До този момент обикновено те бяха освободени от данъчно облагане и в двете държави, тъй като в Германия доходите им не надвишават необлагаемия минимум, а в България спогодбата предвижда освобождаване от облагане. Затова тези лица не подаваха данъчна декларация пред НАП, а приходната агенция не преследваше това нарушение, заради липсата на данъчен ефект.

Ситуацията за тях обаче съществено се променя. Доходите на българските сезонни работници в Германия вече ще бъдат обложени ефективно в България, ако това не е направено в Германия. Те трябва да знаят, че данъчните служби на двете страни обменят автоматично информация за доходите от трудови правоотношения, което означава, че НАП може да осъществява контрол. 

Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане с Германия бе подписана през 2010 г. Двете държави отчитат, че оттогава са настъпили съществени промени в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), свързани с противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. 

Най-съществената промяна, с най-голям практически ефект, според данъчни консултанти, е преминаването от „освобождаване с прогресия“ към „обикновен данъчен кредит“.

Методът „освобождаване с прогресия“ предвижда доходите, получени в чужбина, да бъдат освобождавани от облагане в България (изключването им от данъчната основа), като не се интересува дали тези доходи са ефективно обложени в държавата на източника. Този метод е по-лесен за администриране и по-благоприятен за данъкоплатците.

При метода на данъчния кредит фокусът е насочен към платения в чужбина данък, който се приспада от дължимия данък в България. Той е по-фискално насочен, тъй като гарантира ефективно данъчно облагане.

Смяната на подхода за избягване на двойното данъчно облагане ще доведе и до по-висока административна тежест за данъкоплатците, които трябва да се снабдят с документи за получените доходи и размера на удържания в чужбина данък. За данъчната администрация също ще има повече работа и разходи, защото ще трябва да извършват проверки.

Единствено за пенсии и за доходи от държавна служба, за които спогодбата предвижда да бъдат обложени само в Германия, ще продължи да се прилага досегашният метод „освобождаване с прогресия“, т.е. да не се декларират в България.

Очаква се НАП да публикува разяснения как ще се прилага новата спогодба, какво трябва да знаят българите, които работят и получават доходи в Германия, как да декларират у нас тези доходи и какви документи трябва да представят пред данъчните служби.