Медия без
политическа реклама

Българският бизнес смята съдебната система за зависима

21 Юни 2024
Европейски парламент

59% от българските компании не считат съдебната система за независима. 29% оценяват независимостта на съдилищата като относително лоша, а 30% - като много лоша. Усещането за зависимости в съдебната система през 2023 година е нараснало.

Това показва доклад на Евробарометър за усещането за независимост на съдебните системи в страните-членки. По показател усещане за независимост на съда България е почти на дъното на класацията с голямо недоверие към съдебната система, като по-лоша оценка дават само компаниите в Хърватия с 63% негативни оценки. 59% недоверие – еднакво с това, което се регистрира в България, отчита и Полша.

В България в проучването са включени общо 503 компании (12 851 е общият брой на интервюираните фирми в целия ЕС). Само 1% от българските компании считат независимостта на съда за добра, 24% я приемат за относително добра.

Според компаниите, които дават негативна оценка, основната причина за липса на независимост в работата на съда е натискът от страна на икономически субекти. 62% от далите негативна оценка изтъкват, че този фактор е много силен – при 43% средно за ЕС. Усещането за политическа намеса се споделя от 57% от недоволните – колкото е показателят и в ЕС. 42% считат, че позицията на съдиите не гарантира в достатъчна степен независимостта им.

На фона на липсата на увереност за независимостта на съдебната система делът на загрижените за сигурността на инвестициите компании у нас е очаквано по-висок от ЕС. 55% изразяват неувереност, че инвестициите им са защитени от закона и съда. Недоволство от чести законови промени изразяват 41% от компаниите, но тук нивото е по-ниско от средното за ЕС – 62%. 41% се опасяват от възможността да не бъдат компенсирани справедливо или да получат защита на собствеността си при възникване на евентуални проблеми.

България е една от страните, в които усещането за зависимост на съдебната система се е влошило спрямо предходния изследван период. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

съдебна власт

Още по темата