Quantcast

Медия без
политическа реклама

Банките ще продължат да отсрочват кредити до 30 септември

До края на юни са отложени дългове за 8.5 млрд. лева

15 Юли 2020
Илияна Кирилова

Банкитe ще продължат да приемат заявления за отсрочване на кредити до края на септември. Във вторник БНБ им е разрешила да удължат прилагането на мярката, чийто срок изтече на 22 юни.

Интересът от страна на граждани и фирми временно да преустановят изплащането на кредитите си бе много голям. Банките бяха залети с искания за кредитна ваканция още в първите дни след старта на кампанията. Струпването на много преписки забави разглеждането и одобрението им със седмици и дори с месец. Мярката стартира в средата на април в подкрепа на хората и на бизнесите, изпаднали в затруднение зарази коронавируса. 

По данни на Асоциацията на банките в България до 30 юни общо е разсрочен дълг за около 8.5 млрд. лева. Сумата представлява 14-15% от кредитния портфейл на банките. Близо 110 000 бяха подадените до 22 юни заявления за временно спиране на вноските по заеми. 

Исканията може да се подават и електронно, като всяка банка е публикувала на сайта си формулярите, които трябва да се попълват. Кредитната ваканция е от 3 до 6 месеца - време, в което от длъжниците не се търси погасяване на заема, без това да се счита за просрочие и без да се вписва в Централния регистър. Според указанията на БНБ банките нямат право да договарят нови лихви в рамките на мораториума, нито да събират такси от клиентите, които иска отсрочване.

Още в началото на мярката обаче се появиха оплаквания, че след гратисния период задължението към банката става по-високо от първоначалната сума по погасителния план. Банките обясниха, че това не се дължи на повишаване на лихвения процент, при който е сключен договора, нито на допълнителни такси. Причината е новият погасителен план, който се удължава със същия брой месеци, с които е било отсрочено изплащането на кредита, като лихвите през гратисния период не се опрощават, а се прехвърлят върху остатъка от дълга.

Проучване на "Моите пари" показва, че гражданите са отсрочвали предимно потребителски кредити, като са избирали максималния гратисен период от 6 месеца. Все още няма данни какъв е делът на отсрочените фирмени кредити и този на домакинствата. 

От БНБ съобщиха, че вече всеки месец ще дават информация за постъпилите и одобрени искания до банките за отсрочване на задълженията. По данни на БНБ към 31 май в трезорите са подадени близо 102 000 заявления. Към същата дата одобрените заявления са 80 300 с брутна балансова стойност 6.064 млрд. лв. Това представлява почти 10% от кредитния портфейл на банките, присъединили се към мораториума към края на април, посочват от БНБ.

Проблем се оказаха някои различия в условията, при които банките одобряват кредитните ваканции. Общото правило по указанията на БНБ бе от облекчението да се възползват граждани и фирми, които към 1 март 2020 г. са били редовни платци или са имали не повече от 90 дни просрочие по заема си. Част от банките нямаха изискване до момента клиентът да доказва, че е с намалени доходи или съкратен заради пандемията. Някои от трезорите обаче разрешаваха отсрочване на заеми само при безработица, неплатен отпуск, намаляване на заплатата с поне 30% или при заболяване от COVID-19, доказано с представяне на болничен лист и епикриза.

Още по темата