Quantcast

Медия без
политическа реклама

Управляващите ще свалят лихвата за неплатени данъци и сметки

Наказателният процент за забавени плащания да падне от 10% на 4% за гражданите, предлага четворната коалиция

20 Апр. 2022
Илияна Кирилова

Депутати от четирите партии в управляващата комисия предложиха промени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с които да се стигне до намаляване на законната лихва за забава. Става дума за лихвата, която се начислява  при просрочени задължения на граждани и фирми -  данъци, такси, такси и други парични задължения към държавата. Законната лихва се използва и при закъснели плащания на сметките за комунални услуги - ток, парно, вода и др.

"Наказанието" за просрочия е равно на основния лихвен процент, обявяван от БНБ, плюс 10%. Тъй като в последните години ОЛП е 0%, на практика законовата лихва за забава е 10 на сто. Сега депутати от управляващата коалиция предлагат тя да се намали - защото живеем в трудни времена и често домакинствата и бизнесът ипадат в невъзможост да си плащат навреме задълженията.

Идеята е сега въпросната лихва да се свали до 8% за бизнеса и до 4% за гражданите.  Това е залегнало в предложението за промяна на ЗЗД, която гласи: Размерът на законната лихва не може да надхвърля основния лихвен процент на Българската народна банка плюс 8 процентни пункта, когато се дължи от търговец, и съответно основния лихвен процент на БНБ банка плюс 4 процентни пункта, когато се дължи от физическо лице“.

Промяната, ако бъде приета, ще има действие занапред и няма да се прилага за "заварени" просрочия. 

В мотивите си към проекта вносителите отбелязват, че в България законната лихва "е уредена като общо, универсално задължение при всяко забавено парично задължение, от всеки длъжник, независимо дати е физическо или юридическо лице, търговец или нетърговец. И подчертават, че в момента у нас нейният размер е най-висок в сравнение с други държави членки на ЕС, където варира между 4 и 8% и често е диференциран според качеството на длъжника – търговец или не.

 

Според депутатите от четирите управляващи партии настоящата икономическа обстановка е трансформирала функцията на лихвата за забава от обезщетителна в силно санкционна. „Последното е особено валидно предвид факта, че у нас няма диференциран размер на законната лихва според вида на правния субект или неговото качество. Това означава, че заплашеният от изпадане в крайна бедност и недохранване български гражданин, от гледна точка на задължението за законна лихва по негови просрочени парични задължения, е поставен от закона наравно с голямото предприятие с многомилионни годишни обороти от търговска дейност", твърдят те.

 

От подобна законова ,,равнопоставеност са застрашени най-уязвимите групи, каквито са гражданите с ниски доходи и социален статус, които често игнорират водените срещу тях производства за неплатени сметки за ток, вода или отопление и микропредприятията, които са най-често семейни фирми, които поради високия размер на законната лихва могат да бъдат изправени пред невъзможността да погасят своите задължения, многократно надвишаващи основният им дълг“, заявяват вносителите.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко време смятате, че ще изкара правителството Денков-Габриел?