Медия без
политическа реклама

Съдът нареди разследването срещу бивш шеф на "Делта гард" да продължи

Изводите на прокурора са хаотични и не кореспондират с доказателствата, пише в съдебното определение

01 Февр. 2023
Димитър Спасов
стопкадър
Димитър Спасов

Районният съд в Бургас е отменил постановлението, с което прокуратурата прекрати разследването срещу бившия съсобственик на охранителната фирма "Делта гард" Димитър Спасов - Каратиста. Това съобщи bird.bg, като цитира съдебното определение. "Сега" също се запозна със съдебния акт.

Обвинението на Спасов стана причина за отнемането на лиценза на "Делта гард". Фирмата все още работи, тъй като обжалва отнемането на лиценза от МВР. Процесът стигна до Върховния административен съд, който обаче се обърна към Конституционния съд с въпроса дали уредбата в Закона за частната охранителна дейност не противоречи на Конституцията. Законът е категоричен - има ли обвинение, лицензът се отнема, без значение има ли окончателна осъдителна присъда.

Спасов беше обвинен, че през лятото на 2017 г. в къмпинг "Каваци" в съучастие самоволно е влязъл във владение на къмпинга, макар че по казуса имало висящ съдебен процес. Самоуправството било осъществено чрез сила и заплаха. На 3 октомври Керка Дюлгерска от Районната прокуратура в Бургас прекратява досъдебното производство. Това прекратяване е оспорено в съда, както от Спасов, така и от пострадалото дружество "Хелио-тур-с" АД. Районният съдия Анатоли Бобоков приема, че Спасов няма правен интерес да обжалва, тъй като делото срещу него е прекратено от прокурор Дюлгерска с мотив, че няма извършено престъпление, т.е. той е получил пълна защита.

Съдът обаче разглежда по същество жалбата на "Хелио-тур-с" и стига до извод, че макар и в хода на разследването да са извършени множество процесуално-следствени действия, "прокурорът не е изяснил прецизно и детайлно фактите, установени при разследването и погрешно е оценил доказателствата". Според съда прокурорът не е подложил на задълбочен анализ свидетелските показания. "Изводите на прокурора противоречат на закона и на доказателствата по делото", пише още съдът в определението си.

Магистратът напомня, че ако няма достатъчно доказателства престъпното деяние да е извършено от определено лице, то на него не трябва да се повдига обвинение, но това не води до извод, че въобще липсва престъпление. "Решаващият извод на прокуратурата за прекратяване на наказателното производство е направен в нарушение на принципа на обективната истина", пише още съдът. И допълва, че "без изчерпване на всички доказателствени възможности за максимално изясняване на обективната истина всички изводи за липса или не на престъпление и дали то е извършено биха имали произволен и предположителен характер". В постановлението на прокурор Дюлгерска, личи точно такъв подход, смята съдията - отклонение от стандарта за законосъобразност и обоснованост.

Бившият съсобственик на охранителната фирма "Делта гард" Митко Каратиста (Димитър Спасов) е заплашвал правосъдния министър Иван Демерджиев с главния прокурор Иван Гешев в началото на миналата година.

След като съдът приема, че разследването не е проведено пълно и всестранно и са направени хаотични правни изводи, които не кореспондират с доказателствата, прекратяването трябва да бъде отменено и делото върнато на прокуратурата. Съдът дава и конкретни указания какво трябва да направи прокурора, за да бъде разследването обективно, включително още разпити, очни ставки и т.н.

"В конкретния случай се установява, че е налице спор между две лица по отношение правото на собственост/владение върху имот, като поведението на едното лице е насочено към осъществяване на това претендирано от него право не по установения в закона ред, което на практика покрива признаците на престъплението самоуправство. В кориците на досъдебното производство са събирани доказателства и за други престъпления, за които прокурорът е следвало да отговори в своя акт, след като е давал такива указания по разследването", пише съдията. И още: "Безспорно са налични данни за осъществена принуда и заплахи за живота и здравето от служители на "Делта гард" ООД спрямо служители на ощетеното юридическо лице "Хелио турс" АД. Установени са хулигански действия, изразяващи се в заливане на служители на ощетеното юридическо лице с фекалии, както и обгазяването им. Налице са данни за множество документни престъпления (...)".

Определението на съдия Бобоков, което е от 5 януари, не е окончателно и може да се атакува пред Окръжния съд в Бургас.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Делта гард