Медия без
политическа реклама

Регионалното министерство стартира проверка на строежа на Алепу

Геодезическо заснемане ще търси дали има нарушения на границите на разрешения проект и изгражданото в момента

18 Юни 2020Обновена
е-бургас

Регионалното министерство е назначило проверка на строежа на плаж Алепу. Това съобщи пред депутатите ресорният министър Петя Аврамова, предаде БНР.

Тя допълни, че след започналата прокурорска проверка, министерството е възложило геодезическо заснемане на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Агенцията трябва да изготви и подробен доклад с резултатите.

"Както знаете, към настоящия момент прокуратурата протестира издаденото разрешение за строеж. Ние продължаваме да съдействаме. Предоставили сме всички изискани до момента документи, докладите от проверките на ДНСК и РДНСК. Към настоящия момент извършваме разпореждане за геодезическо заснемане. Оттук натам ще изчакаме произнасянето на компетентните органи и произнасянето на съда по казуса".

23 СГРАДИ

Подробните устройствени планове за изграждането на още 23 проекта за хотели и ваканционни комплекси в защитената зона на местността "Алепу" са одобрени, както и техните екооценки, съобщи главният архитект на община Созопол арх. Радост Георгиева пред Би Ти Ви. Четири от тях на инвеститора в скандалното брегоукрепително съоръжение с план за ваканционно селище "Алепу Вилидж" и са предвидени да се вдигнат в близост до сегашния строеж, който в момента е обект на прокурорско разследване, а геодезисти са започнали проверка дали са спазени границите на поземления имот за застрояване.

По думите на Георгиева във всеки един момент фирмите с тези 23 инвестиционни проекти могат да поискат строителни разрешителни и придвижат реализацията им.
 

ПРОЕКТЪТ

Пред депутатите министър Аврамова изнесе и подробна хронология на строителните работи през годините. През юни 2006 г. със заповед на кмета на община Созопол е одобрен подробен устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на земеделска земя в местността "Алепу" с цел изграждане на вилни сгради за собствени нужди. Два от имотите са били на дружеството "Алепу Вилидж", а между тях е имал такива на община Созопол. През октомври 2006 г. този терен, който е бил с нестопанска цел, е бил включен чрез допълнение в ПУП в предвижданията на новоприетото градоустройство и става част от регулационните граници на собствените земи на "Алепу Вилидж".

Инвестиционното предложение на това дружество за изграждане на ваканционно селище е било одобрено от бургаската екоинспекция през 2007 г. след разглеждане на оценка за въздействието му върху околната среда. Малко по-късно същата година земеделското министерство е променило преназначението на нивите пета категория в такива за изграждане на жилищна сграда - с апартаменти.

Междувременно кметът на Созопол променя частично ПУП-ПРЗ за въпросните имоти и са определени нови обеми на застрояване на ваканционно селище.

Според изнесената информация от Аврамова става ясно, че следващите 10 г. нищо не се е случвало, докато през 2017 г. "Геозащита" Варна  регистрира в този район активно свлачище. Становището е, че трябва незабавни противосвлачищни и противоабразивни укрепителни мероприятия на брега. Регионалното министерство дава съгласие за такива, а Басейнова дирекция "Черноморски район" смята, че инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на конкретни условия, вписани в становището.

През декември 2017 г. екоинспекцията в Бургас съгласува инвестиционното предложение за строежа на курортния комплекс "Алепу Вилидж". На 10 септември 2018 г. главният архитект на Созопол дава разрешение за строеж. След миналогодишния скандал със строежа и извършените проверки  са установени пропуски в издадените строителните книжа, които не са правили разделение между етапите на строителство на брегоукрепителното съоръжение и на ваканционното селище. Те са били отстранени с допълнение на строителните книжа и последователността на етапите е вписана през март 2019 г. 

При извършените през февруари 2019 г. контролни проверки на строежа не са били установени строителни работи извън тези по укрепването на свлачището, каза Аврамова.

От своя страна министърът на туризма Николина Ангелкова отговори на искането на БСП за информация по спорното строителство, което вече няколко.

"Компетенциите на министъра на туризма са изцяло свързани само и единствено с територията на морските плажове. Министърът на туризма няма компетенции, свързани със строителството, издаването на разрешения за строеж по отношение на изграждане на обекти, попадащи в обхвата на "Зона А“ и "Зона Б", посочи Ангелкова.

Екоминистърът Емил Димитров Ревизоро, който също вчера бе изслушан от депутатите по казуса "Алепу", пък коментира, че хотелът, който се изгражда там, не му "прилича на защитно брегоукрепително съоръжение, а на хотел. Може би ще бъде и хубав хотел, но аз не казвам дали ще е или няма да бъде, дали съдът ще се произнесе или няма". Малко преди това той обяви, че няма да спре строежа и че няма да бъде "екологична бухалка".

Ключови думи:

проверка, МРРБ, строеж, Алепу

Още по темата