Quantcast

Медия без
политическа реклама

Неползваният отпуск от 2020 г. изгаря в края на годината

14 Дек. 2022
Pixabay

Ако имате останал отпуск от 2020 г., то трябва да го ползвате в оставащите дни до Нова година, ако не искате да го загубите. Главната инспекция по труда напомни днес, че платеният годишен отпуск има 2-годишна давност. Всички дни отпуск, независимо дали са отложени или не за следващата календарна година, могат да се ползват до края на давността им с разрешение от работодателя.

Всеки служител е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, в рамките на която той се полага. Част от платения отпуск може да се отложи и да се използва през следващата календарна година, но само със съгласието на работодателя.

По важни производствени причини работодателят също би могъл да отложи част от отпуска, но той е длъжен да осигури ползването на поне половината дни отпуск в годината, за която се полага, а останалите – най-късно до средата на следващата. След този срок служителят може с 14-дневно предизвестие да използва прехвърлените дни, като в случая не е необходимо съгласието на работодателя. При прекратени трудови правоотношения работникът има право на обезщетение за дните, които не са погасени по давност.

Давността спира, ако служителят ползва друг вид отпуск - за бременност и раждане, гледане на дете и др.

Още по темата