Quantcast

Медия без
политическа реклама

Ива Митева предупреди, че популизмът може да закрие държавата

Изявлението й дойде по повод пропадналото искане на Мая Манолова да се орежат драстично депутатските заплати

05 Авг. 2021ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ
БГНЕС
Ива Митева

Абсурдното предложение на Мая Манолова да се орежат драстично депутатските заплати, чиито размер е определящ за възнагражденията в други нива на държавната власт, беше категорично отхвърлено от парламента. Идеята на политика от „Изправи се.БГ! Ние идваме!“ (ИБГНИ) беше възнаграждението на народните представители да се изравни със средната месечна заплата в обществения сектор. Съпротивата беше поведена лично от председателя на Народното събрание Ива Митева. Тя жестоко поряза бившата социалистка, като обясни, че подобна необмислена популистка мярка може да се отрази пагубно на публичните институции.

В речта си от парламентарната трибуна Митева откровено заяви на Манолова, че не разбира начина, по който се формират заплатите в системата на държавното управление. Тя напомни, че съществува зависимост между депутатското възнаграждение и заплатите, които получават работещите в органите на изпълнителната власт, регулаторите и др. „Не е идеята да се приключи тази държава и да се закрият всички институции, защото, съгласете се, че ако председателят на Народното събрание, министър-председателят и президентът получават по 1500 лв., колко ще получават надолу по веригата? Ами, един експерт ще получава по 200-300 лв. Просто така се формират заплатите в държавата“, констатира шефът на парламента.

По думите й, необходимо е да се мисли за нов, единен подход, по който да се определят заплатите в държавния сектор. Така ще се заличат дисбалансите и драстичните разминавания, които се наблюдават в момента в различните органи и учреждения - например това, че самата Митева е получавала повече навремето като директор на дирекция в парламентарната администрация, отколкото сега като председател на Народното събрание. Тя посочи, че като начало парламентът трябва да изиска информация от регулаторите и изпълнителната власт какви пари получават, за да се разбере истинската картина. „Апелирам искрено да престанем с този популизъм, а да започнем наистина да работим в тази посока и да направим така, че заплатите на всички да бъдат честно и справедливо определяни“, завърши Митева, съпроводена от ръкоплясканията на колегите си.

Засегната от резкия й тон Манолова реагира: „Знам, че когато стане дума за заплатите и привилегиите на народното представителство, се вадят аргументи от десет кладенци. Запозната съм с нормативната база. За българските граждани, които получават по 700 лв. заплата, този спор е доста лицемерен и абсурден.“ И се обърна към депутатите да гласуват според преценката си.

Парламентаристите очевидно споделяха гледната точка на Митева, защото предложението на бившата социалистка получи едва 8 гласа – 6 от ИБГНИ и 2 от БСП. Против бяха 109 депутати, а 31 се въздържаха. Сходен беше резултатът и когато беше подложено на гласуване друго предложение на Манолова – парламентът да спре да покрива дневните и квартирните на народните представители, а от служебните автомобили да се остави само по един на разположение на всяка парламентарна група и на всяка парламентарна комисия.

Новият правилник на Народното събрание, който предстои да бъде приет, става повод да се правят предложения, които облагодетелстват тесните партийно-политически интереси и цели на отделни парламентарни формации.

Прозрачност

Депутатите вече ще трябва да обявяват задачите, които изпълняват нещатните им сътрудници, както и размера на възнагражденията, които помощниците им получават за работата си. Тези данни ще се вписват в публичния регистър на нещатните сътрудници, който се намира на сайта на парламента. До момента такова изискване нямаше. Въвеждането му стана по идея на Ива Митева с промяна в парламентарния правилник.

Отново по нейно предложение беше въведена известна регламентация на сумите, предоставяни на парламентарните групи, известни като безотчетни пари. Става въпрос за допълнителните разходи, които парламентът поема на депутатите, в размер на две трети от основното им месечно възнаграждение. Парите вече ще се превеждат на депутатите по банков път след решение на парламентарните групи. В решенията ще се определят разпределението на средствата, тяхното отчитане и контрол. Не стана ясно дали споменатите решения на парламентарните групи ще са публично достъпни.

Малко повече яснота в харчовете на народните представители ще внесе и промяна, въведена по предложение на Мария Капон (ИБГНИ). До момента депутатите трябваше на всеки три месеца да обявяват парите, които са изразходили от допълнителните средства на парламентарните групи. Сега 3-месечният период отпадна, тоест, задължението ще трябва да се спазва през цялото време. Предстои да видим колко ефективна ще бъде разпоредбата, тъй като съществувалото досега изискване масово не се съблюдаваше.

Ограничения

Досега новоизбрани депутати, които са изпълнители по договори за управление на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие, можеха да запазят тази своя дейност, като ползват неплатен отпуск до края на мандата си. Тази възможност обаче отпадна с поправка в правилника. Предложението направи отново Митева.

Още по темата