Медия без
политическа реклама

ГЕРБ първи са разрешили бутането на къщата в „Оборище“

Всичко около събарянето на бившето хърватско посолство се оказа законно

15 Февр. 2022

Администрацията на район „Оборище“ няма отношение към събарянето на сградата на бившето хърватско посолство на ул. „Велико Търново“№32, под това решение не стои мой подпис. Това заяви кметът на район „Оборище“ Николай Александров по БНТ по повод избухването на скандала със събарянето на къщата в елитния столичен квартал, който стигна до Столична община и дори до Народното събрание. През уикенда депутатът от ГЕРБ Тома Биков обвини администрацията на „Оборище“, че е виновна за бутането на къщата. Възможно обяснения за намесата на Биков е, че кметът на района е представител на коалицията „Демократична България“, с която ГЕРБ са в противоборство.

Днес районният кмет Александров поясни още, че двуетажната сграда, на чието място се предвижда да се издигне шестетажна жилищна кооперация, не е паметник на културата и че не се изисква разрешение от районната администрация дали тя да бъде премахната или да остане. От обясненията на районната администрация става ясно още, че решението на мястото на къщата да се издигне жилищна сграда е взето още през 2018 г. чрез утвърждаването на Подробен устройствен план на зоната, подписан от главния архитект на София Здравко Здравков.

„Режимът за бутането на сградата е уведомителен. Подпис има единствено от инженер в техническия отдел на района, който съгласува проектите за нейното премахване. Собственикът има право да се разпорежда с неговата си собственост, както намери за добре. Но той трябва да уведоми общината, да представи проект как точно ще го направи, който да съгласува с нашата районна администрация“, каза още Александров. Той допълни, че собственикът на имота е внесъл такъв проект в район „Оборище“, поради което тамошната администрация няма право да му забрани да бутне сградата. „В позицията сме да защитаваме обществения интерес, но има и частна собственост, която ние трябва да уважаваме и да спазваме закона“, обобщи Александров.

В края на миналата седмица сградата на ул. „Велико Търново“ №32 бе съборена. Къщата е бивш паметник на културата, но защитеният статут й е отнет през 1993 г.  

След като стана ясно, че къщата ще бъде съборена, председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев, който е представител на ГЕРБ, атакува кмета на „Оборище“. „Не приемам за честно заради нечие бездействие и необясними действия, да изгубим още една знакова сграда в сърцето на столицата. Главният архитект на София Здравко Здравков не е издавал разрешение за строеж на нейно място и се питам на какво основание от района са позволили събарянето й“, се казваше в поста на Георгиев във „Фейсбук“.

От район „Оборище“ обаче отговориха, че именно Здравко Здравков е виновен затова, че сградата е предвидена за премахване. „Представителите на ГЕРБ или са некомпетентни, или се опитват да освободят от отговорност главния архитект, които е одобрил ПУП, съгласно който съществуващата сграда не се запазва, а на нейно място се предвижда нова шестетажна жилищна сграда. При това положение проектите ПБЗ и ПУСО нямаше как да не бъдат съгласувани от главния инженер на „Оборище“, защото отказът от съгласуване би бил нарушение на закона", пише в официална позиция на районната администрация.

 

Във връзка с казуса за ул. „Велико Търново“ от район „Оборище“ изброяват следното:

-Със Заповед № РА50-104/01.02.2018 г., издадена от на Главния архитект на СО е одобрен ПУП – ИПРЗ и РУП на нов УПИ VI-237 – за ЖС и ПГ /ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.237/, кв. 557, зона Г-12, район „Оборище“ СО, съгласно който сградата, находяща се на ул. „Велико Търново“ № 32 не се запазва, а на нейно място е предвидена нова шестетажна жилищна сграда.

-Постъпилите жалби срещу Заповедта са изпратени до АССГ съгласно изискванията на ЗУТ. С писмо от месец февруари 2021г. НАГ-СО уведомява районната администрация, че Заповед № РА50-104/01.02.2018г. на Главния архитект на СО влиза в сила на 14.12.2020г. Приложени са Решение на ВАС и АССГ.

-През м.март 2018г. е постъпило искане от инж.Винаров за деклариране на обект за недвижимо културно наследство- сграда с адрес ул. „Велико Търново“ № 32. Същото е препратено от районната администрация до Кмета на Столична община и Директора на НИНКН по компетентност. За последващи действия от страна на НИНКН и Министерството на културата по случая, районната администрация не е уведомена до момента.

-На 09.12.2021г. е внесено уведомление по чл.197 от ЗУТ за премахване на сградата с приложени:

Копие от актуални документи за собственост и скица на имота; Договор за разрушаване с фирма изпълнител; Проект по безопасност и здраве /ПБЗ/, съгласуван със СДВР-КАТ и Дирекция УАТ-СО; Проект за управление на стр. отпадъци /ПУСО/.

Съгласно разпоредбите на чл.197 от ЗУТ всеки собственик може да премахне свой законен имот след като уведоми общинската /районната/ администрация и след одобряване на проекти по част ПБЗ и ПУСО.

На 04.01.2022г. проектите по част ПБЗ и ПУСО са одобрени от Главния инженер на района, съгласно дадените му правомощия от Кмета на Столична община.

На 08.02.2022г. премахването на сградата е започнало.

На 10.02.2022г. в район „Оборище“ е постъпило писмо от Главния архитект на СО, с което ни препраща писмо, издадено от Директора на НИНКН. От същото е видно, че предстои внасяне на предложение от НИНКН до Министъра на културата, което ще бъде представено за разглеждане на Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности по чл.64, ал.2 от ЗКН във връзка с искането за промяна на статута на сградата на ул. „Велико Търново“ № 32.

На 10.02.2021г. от служители на района е залепено указание за незабавно спиране на строителните дейности до изясняване на случая. Изпратено е писмо до Кмета на СО, НАГ-СО, Министерството на културата и НИНКН с молба за методически указания.

 

ОТГОВОР

От Столична община отговориха, че компетенциите по плана за разрушаване на сградата са на районите администрации и само те могат, както и в случая са направили, да издадат това разрешение. "Съгласно становище на Министерство на културата, изпратено в Столична община през 2015 г., къщата на ул. „Велико Търново“ №32 „не притежава статут на недвижима култура ценност“. С това становище министерството е съгласувало исканото от собственика на имота изменение на подробния устройствен план. Изменението на плана, съгласувано от НИНКН и от МК, е преминало през съдебен контрол и е влязло в сила. До момента за имота няма внесени инвестиционни проекти и няма издавано разрешение за строеж от главния архитект на Столична община. Направление „Архитектура и градоустройство“ не е заверявало план за безопасност и здраве за премахване на съществуващата сграда. Съгласно разпоредите на ЗУТ такива правомощия имат главните инженери на райони, в случая, главният инженер на район „Оборище“. На 9 февруари 2022 г. в Столична община беше получено писмо от арх. Петър Петров, директор на НИНКН, с което уведомява, че НИНКН е в процедура по изготвяне на заключителна оценка за къщата на ул. „Велико Търново“ №32 по постъпило през 2018 г. заявление.  Във връзка с постъпилата информация главният архитект на Столична община арх. Здравков е разпоредил проверка на издадените от район „Оборище“ документи във връзка с казуса", се казва в становището на Столична община.

 

ПОЗИЦИЯ

„Формално в България има Закон за културното наследство, който защитава сградите, които са недвижима културна ценност. На практика обаче това не се случва“. Това заяви по БНТ арх. Петър Петров, който е директор на Националния институт за недвижимото културно наследство (НИНКН). „Законът предвижда недвижимото културно наследство да има режими на опазване. Тези режими се изготвят в резултат на научно-изследователска работа, която е свързана с експертна оценка. Тази дейност иска време и иска пари. Поради липса на кадри и на финансиране в НИНКН за 18 000 сгради не са извършени въпросните режими. Така формално закон има, но нямаме законова защита. Години наред в ресорната дирекция НИНКН разполага с 10 човека за цялата страна, които трябва да извършат защитата на тези 18 000 сгради. Мисията е невъзможна“, коментира още той.

 

Още по темата