Медия без
политическа реклама

Фалирала фирма окончателно осъди ВАС за над 650 000 лв.

Върховният административен съд е нарушил правото на ЕС

09 Юли 2022
Илияна Кирилова

Фалиралото дружество „КМБ България“ окончателно осъди Върховния административен съд да му плати обезщетение в размер на над 650 000 лв. То е за нарушение на правото на Европейския съюз, заради което на фирмата не е възстановен ДДС, съобщи lex.bg.

„КМБ България“ представляваше гръцката фирма „Марионопулос“, която пък държеше правата на марката „Карфур“ в България. „КМБ България“ беше инвеститор в „The Mall“ на „Цариградско шосе“ и преди да бъде обявена в несъстоятелност прокопа тунела под шосето, за да улесни достъпа на клиентите до търговския център. След изграждането си той стана част от градската инфраструктура и собственост на Столичната община.

Националната агенция за приходите обаче отказа да възстанови на фирмата ДДС за изграждането на тунела. Според НАП правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето. Агенцията прие, че Столичната община е възложила изграждането на тунела на фирмата и става дума за безвъзмездна доставка, тъй като в договора между тях е нямало клауза за възмездно прехвърляне на разходите по обекта.

„КМБ“ обжалва ревизионния акт пред Административния съд София-град (АССГ), като изтъква, че единствената цел за изграждането на тунела е да обслужва икономическата дейност на дружеството. АССГ обаче отхвърля жалбата, като приема, че изграждането на тунела не е било абсолютна предпоставка за достъп до обекта и по този начин да се обоснове свързаност с последващи облагаеми доставки при извършваните продажби. Така казусът стига до ВАС и той постановява решението, заради което сега е осъден за нарушение на правото на ЕС.

Според магистратите от Софийския апелативен съд (САС) по делото за обезщетение, чието решение е оставено в сила от ВКС, ВАС е допуснал "непростима юридическа грешка", която не може да бъде оправдана, тъй като съдът е действал като последна инстанция, решението му е влязло в сила веднага след постановяването му и се е отразило на практиката на административните съдилища. Според апелативните съдии ВАС е тълкувал грешно директива на ЕС и е нарушил Договора за функциониране на ЕС, като е отказал да отправи запитване до Съда на ЕС (СЕС) в Люксембург.

Фалиралото дружество "КМБ България" осъди Върховния административен съд (ВАС) да му плати обезщетение за над 400 000 лева за нарушение на правото на Европейския съюз, заради което не му е възстановен ДДС, пише lex. bg.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата