Медия без
политическа реклама

ДАНС открила данни за престъпления на "Вагнер"

Агенцията се похвали в годишния си доклад и с поредица операции срещу терористи у нас

31 Май 2024Обновена
БГНЕС архив

ДАНС са предали на българската прокуратура данни за извършени престъпления против мира и човечеството на територията на Украйна от членове на руската частна военна компания „Вагнер“ и в Софийската градска прокуратура е образувана прокурорска преписка. Това става ясно от публикуван от Агенцията доклад за нейната дейност през 2023 г. 

Българските правоохранителни органи са задържали на 15 май боец на частната военна компания "Вагнер" при опит за незаконно пресичане на държавната граница. Това съобщиха в официалния си канал в Телеграм Gulagu. net. Това е руска организация за защита на правата на човека.

В доклада не се посочва за какъв точно случай става дума, но през миналата година имаше два такива, в които ставаше дума за групировката. При единият се твърдеше за арестуван у нас боец на "Вагнер". При другият пък от ДАНС, прокуратурата и МВР бяха арестувани 12 човека в България, за които се смяташе, че са част от организирана престъпна група за износ на бойна техника от България към Руската федерация. Тогава бе обявено, че  става дума за руснаци, беларуси, албанец и българи и се твърдеше, че те снабдявали с оптични прицели, балистични измерватели, авиационни радиостанции и др., 26-и отряд за специални предназначения "Росгвардия", военноморската пехота, ГРУ, ЧВК "Вагнер", "Ахмат".

Иначе в годишния доклад на ДАНС още много място е отделено на Русия и руската заплаха. Поведението на Русия генерира нарастващи заплахи за глобалната сигурност. Засилват се опасенията за възможна руска агресия и към други страни. Усилва се реториката на режима в Кремъл за възможно използване на ядрено оръжие", пише в документа. Подчертава се, че е "постоянен стремежът на Москва за подкопаване единството и възпрепятстване разширяването на НАТО, като за целта прилага хибриден подход, в т.ч. чрез инструментализиране на приятелски настроени трети страни (т.нар. проксита), информационни операции, кибер активности, специални служби, икономически и културни зависимости, миграционни канали, индуциране на продоволствена несигурност и др."

Отбелязва се, че бойните действия в Украйна продължават да имат комплексно негативно отражение върху Черноморския регион, в т.ч. по отношение на екологичната сигурност, транспорта, туризма и инвестиционния климат. Според ДАНС се запазва риска от мащабни замърсявания с трансграничен ефект при засягане на ядрени централи, химически или нефтени съоръжения. Продължаващите инциденти с плавателни съдове и авиация и провежданите от Русия военноморски учения възпрепятстват свободата на корабоплаване и въздухоплаване в Черно море, в т.ч. в българската изключителна икономическа зона", пише още в анализа.

Следват хвалби колко много руски граждани са изгонени като заплаха за националната сигурност. Сред тях е натъртено на изгонените свещеници от Руската църква в центъра на София, както и на руски журналист.

Българските власти решиха да изгонят от страната предстоятеля на Руската православна църква в София архимандрит Васиан. Това съобщиха за ТАСС от руското посолство в България.

Натъртено е и, че по информация на Държавна агенция „Национална сигурност“, подадена към прокуратурата, са образувани 5 досъдебни
производства, касаещи посегателства по Глава първа от Наказателния кодекс. 

ДАНС е извършила поредица от контратерористични операции в България и е включила 221 лица  в списъка на нежеланите у нас чужденци, подозирани в съпричастност към терористична или екстремистка дейност. 

 От документа се разбира, че други 14 човека са изгонени от България за извършвана логистика или съпричастност към терористична дейност, а на 15 заподозрени в тероризъм е отказано да влязат в страната.

ДАНС отчита, че през 2023 г. Агенцията е извършила поредица от контратерористични операции съвместно с Министерство на вътрешните работи. Посочено е, че на 10.01.2023 г. в Стара Загора е задържан чужд гражданин, издирван от турските власти за съпричастност към атентата в Истанбул (13.11.2022 г.). На 25.04.2023 г. в София пък е арестуван алжирец, на когото през 2022 г. е наложена принудителна административна мярка въз основа на данни за осъществяване на логистично подпомагане на терористичната организация „Ислямска държава“.

В края на октомври м.г. в столицата пък е задържано лице, заснело видеоклип с призиви за радикални действия спрямо израелски граждани и израелски и американски обекти. Месец по-късно пак в София е арестувано лице, обявено за издирване на австрийските власти за участие в престъпна дейност, свързана с „Хамас“.

Все пак ДАНС успокоява, че въпреки динамиката в глобален мащаб, през 2023 г. не са отчетени фактори, които да налагат необходимостта от повишаване на нивото на терористична заплаха за България. Страната не е пряко засегната от терористична дейност и няма данни за планиране/подготовка на нападения на българска територия или срещу български интереси в чужбина, пишат от Агенцията и добавят, че "процесите в близки региони продължават да мотивират оценка за наличие на потенциална терористична заплаха за българските интереси, както и за
възможно засягане на български граждани при нападения в други държави".

За превенция и противодействие на рисковете от тероризъм са насочени и голяма част от действията на ДАНС, разгледани в раздела за
рисковите процеси, свързани с миграцията. Там е посочено, че през 2023 г. от служители на ДАНС са проведени 13 231 интервюта по специализиран въпросник с незаконно влезлите в страната чужденци. От тях 530 лица първоначално са определени като потенциален носител на риск за националната сигурност. Със заповеди на председателя на Агенцията са наложени принудителни административни мерки на 33 чужди граждани, определени като носители на риск за сигурността на страната.

В доклада на ДАНС се прави анализ и на българския финансов сектор. Отчита се, че през 2023 г. той остава относително стабилен, а банковата система запазва висока ликвидност и добра капиталова адекватност. На фона на нарастващите кризи с различен характер, увеличаването на жилищното кредитиране стимулира оценки за възможни рискове. Компании за бързи кредити продължават да прилагат негативни практики, накърняващи финансовите интереси на потребителите. Увеличаващите се като брой, мащаб и сложност нарушения на данъчното,
митническото и осигурителното законодателство оказват неблагоприятно влияние върху събираемостта на планираните приходи. Предизвикателствата пред изпълнението на ангажиментите на България по Националния план за възстановяване и устойчивост забавят усвояването на значителен европейски финансов ресурс, отчита Агенцията. 

Отделено е място и на проблемите на транспорта като риск за националната сигурност.  Автомобилният трафик през
граничните контролно-пропускателни пунктове на страната продължава да се увеличава и да генерира напрежение сред превозвачите, въпреки
предприеманите мерки за облекчаване на движението, в т.ч. чрез изграждане на буферни паркинги, пишат от ДАНС. Оттам отбелязват и, че петоварването на превозните средства продължава да допринася за честа деформация и разрушаване на пътната настилка и да
налага извършването на ежегодни ремонти. Част от причините за незадоволителното състояние на пътната инфраструктура са свързани с
некачествено строителство, а проектите за модернизация и развитие се бавят поради продължителни отчуждителни и други административни процедури.

ДАНС акцентитира и върху здравеопазването, като се посочва, че през 2023 г. проблемите в нея остават относително непроменени. „Голяма част от държавните и общинските болници изпитват финансови затруднения и дефицит на кадри, което създава рискове за достъпа и качеството на здравните услуги“, посочват от агенцията. Също така се отбелязва, че се запазват проблемите от кадрови и материалнотехнически характер и в спешната помощ. 

Дефицитите в извънболничната помощ също са с траен характер и са свързани с неравномерното териториално разпределение и влошената възрастова структура сред общопрактикуващите медици, както и с диспропорциите в броя на лица в пациентските им листи, констатират от ДАНС.

В доклада за 2023 г. се посочва, че основните причини за периодичните липси на важни и скъпоструващи лекарства в търговската мрежа остават проблемите в логистиката, съществуващите схеми за паралелен износ, концентрирането на аптеките предимно в големите градове, използването не по предназначение на лекарства от здрави хора, финансовите затруднения на лечебните заведения, принуждаващи ги да поръчват значително по-малки количества от необходимите им лекарства.

От ДАНС коментират и околната среда, като се посочват проблемите с опазването на горския фонд на страната от незаконна сеч, като според тях те имат устойчив характер. „Неактуализирани данни в кадастралните карти, където многогодишни гори фигурират като пасища и ливади, както и вероятни нерегламентирани обвързаности, облагодетелстват прилагането на схема за дърводобив в значителни обеми под прикритието на дейности за почистване на земеделски земи“, заявяват от агенцията.

Агенцията по национална сигурност отбелязва още, че през 2023 г. в отделни региони на България качеството на атмосферния въздух остава незадоволително.  Запазва се тенденцията за замърсяване с фини прахови частици от битовото отопление (с ясно изразен сезонен характер), промишлеността и транспорта. Промишлеността и селскостопанската дейност остават основни източници на замърсяване на всички компоненти на околната среда, а липсата на ефективни мерки за пресичане и превенция на нарушенията са генератор на социално недоволство, се посочва в доклада на ДАНС.

Оттам обясняват, че устойчивите проблеми при управлението на водните ресурси в страната създават условия за значително намаляване на общите запаси и изострят негативното влияние на климатичните промени.

През 2023 г., по информация на ДАНС, за посегателства срещу икономическата и екологичната сигурност, както и за застрашаване на стратегически за страната обекти и дейности са образувани 101 прокурорски проверки и досъдебни производства.

От Агенцията обобщават, че и през 2024 г. ще се запази високият интензитет на посегателствата срещу националната сигурност, свързани с операции на чужди специални служби, зловредни информационни кампании и кибератаки. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ДАНС, годишен доклад

Още по темата