Медия без
политическа реклама

Цели нови квартали никнат в селата около София

Рекордът е проект за 54 двуетажни къщи в Костинбродско

Pixabay

Презастрояването на София и бягството през пандемията от града на село повлече десетки проекти за ново строителство в селата около столицата. Само в последните месеци са подадени инвестиционни предложения за над десет затворени комплекса с еднофамилни къщи в близост до София, установи проверка на "Сега".

Особено голям инвеститорски интерес има към община Божурище. Само в село Пролеша в последните няколко седмици са подадени две инвестиционни предложения за изграждане на жилищни сгради, като съдейки по капацитета ("около четирима човека") става дума за еднофамилни къщи. Проектите са за два съседни парцела в местността Бъшина падина. На единия ще се построят десет жилищни сгради със собствен водоизточник, а на другия - шест. Това обаче не е всичко. В друга местност на селото - Скала, през януари е подадено инвестиционно предложение за девет жилищни сгради, пак за по четирима души.

В друго село от община Божурище - Гурмазово, също има проект за изграждане на шест еднофамилни къщи на общ парцел. В края на 2022 г. е подаден проект и за село Пожарево (осем къщи). Осем нови къщи ще се строят и в Долни Пасарел. Инвестиционното предложение е за шест двуетажни и две едноетажни сгради, като тук предназначението ще бъде смесено - за обществено и за жилищно ползване. Голям проект има за местността Локвата в село Петърч - там са планирани 15 вилни сгради. Проект за такъв комплекс от еднофамилни къщи има и за м. "Уздровица", с. Голяновци, община Костинброд - там става дума за девет къщи.

Най-големият проект обаче е за село Чибаовци, община Костинброд - там има постъпило инвестиционно предложение за цели 54 двуетажни къщи. Битово-фекалните води от този нов квартал ще се заустват във водоплътни изгребни ями - по една за всяка къща, пише в документацията. По-сложният въпрос е как ще се осигури достатъчно вода за разширението на селото, тъй като и сега някои от неговите махали нямат по половин година вода. Новият квартал би означавал и сериозно увеличение на населението, което сега наброява около 200 души.

Сериозна инвестиция предстои в Равно поле, община Елин Пелин. Компанията "Голф енд Спа Вилидж" смята да строи там 26 вилни сгради. За същото село има и друг проект - за осем еднофамилни къщи в местността Барата.

Място очевидно има и в полите на Витоша - в края на миналата година има подадени документи за комплекс от десет еднофамилни къщи в района на Драгалевци.

За съжаление, на второ място по брой след комплексите от еднофамилни къщи са инвестиционните предложения за обекти, които в някаква степен предвиждат замърсяване - третиране и складиране на отпадъци, производство на пелети и пр.

Още по темата