Медия без
политическа реклама

Асена Сербезова сля две големи болници в София

Белодробната болница "Света София" се влива в "Иван Рилски", а екипите на двете лечебни заведения ще се ръководят от Дечо Дечев

04 Юли 2022
БГНЕС

Министърът на здравеопазването взе решение за преобразуване чрез вливане на „Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Св. София“ ЕАД, гр. София (МБАЛББ „Св. София“) в „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ ЕАД (УМБАЛ „Св. Иван Рилски“). Двете дружества са лечебни заведения за болнична помощ с едноличен собственик на капитала държавата, чиито права се упражняват от министъра на здравеопазването, съобщават от пресцентъра на ведомството.

С преобразуването на двете лечебни заведения УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ще поеме дейността на МБАЛББ „Св. София“. Предвид значимостта и медицинската целесъобразност на осъществявания диагностично-лечебен процес в структурите на МБАЛББ „Св. София“, същите ще бъдат съхранени в пълен обем и ще бъдат поети от приемащото дружество – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Оперативното управление ще се осъществява от изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – д-р Дечо Дечев.

Скандалът с източването на Здравната каса не секва. Тази вечер шефът на институцията Дечо Дечев няколко пъти обвини по Би Ти Ви ресорния министър Кирил Ананиев, че му е работа да знае за раздутите цени и порочните практики в сферата.

С така предприетите действия се цели осигуряване на качествена и достъпна медицинска помощ на пациентите, както и да се постигне в най-пълна степен защита на държавния интерес и в двете лечебни заведения. Вливането няма да засегне наличните медицински структури и персонал, а ще способства за разширяването на дейностите и по-доброто им менажиране, твърдят от МЗ. В "Лице в лице" Би Ти Ви нячалникът на кабинета на здравния министър Асена Сербезова Васил Пандов обясни, че "Иван Рилски" била на печалба, а белодробната болница на загуба.

"Преобразуването на двете болници е в отговор на водената политика по оптимизиране на лечебните заведения за болнична помощ на територията на  гр. София и търсенето на баланс и ефективно използване на наличните финансови ресурси, което следва да осигури подобряване на предлаганите здравни услуги, достъпно, равнопоставено, качествено и всеобхватно здравеопазване на гражданите", обясняват още от МЗ без да посочват какво конкретно ще се промени.

Още по темата