Медия без
политическа реклама

Адвокатурата обясни защо не може да има референдум за еврото

Висшият адвокатски съвет изпрати становище до Конституционния съд

07 Окт. 2023
Илияна Кирилова

Решението на Народното събрание да отхвърли предложението за национален референдум, който да отложи приемането на еврото в България до 2043 г. е правилно и не нарушава Конституцията. Това виждане защитава и обосновава Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в становище до Конституционния съд (КС), съобщава Лекс.

Възраждане" внасят жалба до Конституционния съд във връзка с отхвърленото в Народното събрание предложение за свикване на референдум срещу еврото. Жалбата ще бъде внесена днес следобед.

КС беше сезиран от депутатите от „Възраждане“ и ИТН след като на 7 юли 2023 г. парламентът отказа да се организира референдум. Инициативата за него беше на „Възраждане“, бяха събрани 400 000 подписа, а въпросът беше формулиран по следния начин: „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“.

В становището си до КС Висшият адвокатски съвет отхвърля всички доводи за противоконституционност на отказа за провеждане на референдум с този въпрос. Първият беше процедурен – че депутатите всъщност не са гласували „против“ провеждането на референдум, а „против“ становището на правната комисия, с което се отхвърля предложението за организирането му.

С провал завърши опитът на „Възраждане“ да прокара през Народното събрание промени в закона за референдумите, които щяха да позволят да се проведе в бъдеще национално допитване за членството на страната в ЕС и НАТО.

„Несъстоятелно е твърдението по искането, че действителната воля на народните представители, взели оспореното решение, е била опорочена, защото при гласуването за тях не е било ясно какво точно подкрепят или отхвърлят – самото предложение на инициативния комитет за произвеждане на национален референдум или негативното становище по това предложение на Комисията по правни въпроси“, заявява ВАдС. И изтъква: „Самите вносители на искането в Конституционния съд не спорят, че в качеството си на народни представители са сред малцинството, което е подкрепило предложението на Инициативния комитет, т.е. много добре са осъзнавали за какво точно се гласува“.

Адвокатурата напомня, че в пленарната зала не се гласуват становищата на парламентарните комисии, които са помощни органи на Народното събрание, а конкретното предложение, по което се взема решение.

От „Възраждане“ и ИТН твърдят пред КС, че парламентът е бил длъжен да вземе решение за произвеждане на референдум, тъй като поставеният въпрос бил ясен и недвусмислен и подписката за него има над 400 000 подписа на български граждани с избирателни права.

Върху монетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента ще бъде изписано "стотинка", а върху монетите от 1 и 2 евро ще бъде изписано на кирилица "България".

„Позицията на вносителите обаче сочи на непознаване или неразбиране на основополагащи конституционни разпоредби, чиито смисъл е разкрит в досегашната практика на Конституционния съд“, заявява ВАдС.

Той напомня, че България е парламентарна република и по никакъв начин не може да бъде ограничавано правото на парламента предварително да преценява по същество дали в резултат на провеждането на предложения референдум може да бъдат увредени устоите на Конституцията и балансът на конституционните ценности.

Адвокатурата посочва, че нормативната основа за отхвърляне на референдума е Закона за прякото участие на гражданите във властта и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), според който референдум по въпроси, уредени в сключени от Република България международни договори, може да се произвежда само преди тяхната ратификация.

В становището се напомня, че с присъединяването си към Европейския съюз през 2005 г. България стана страна по Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и се е заявила като кандидат за приемане на еврото, като в тази насока е изразена ясна и категорична воля.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата